Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Chci pomoct sestře, ale nevím jak. Je to s ni těžké, stále si půjčuje peníze, nemá to z čeho splácet, tak si vezme další půjčku - začarovaný kruh. Bydlí se mnou v rodinném domku, má tam trvalé bydliště a věcné břemeno na dva pokoje. Jsem majitelka tohoto rodinného domu.

Sestra nepracuje, nyní má jen malou podporu. Uvažovali jsme, že bych její dluhy splatila, ale pod podmínkou, že by si zrušila věcné břemeno a trvalé bydliště. Nevim zda-li je možné se přihlásit k trvalému pobytu na magistrát a být tam evidována. Když bude vedena na ÚP, má nárok na nějakou hmotnou částku v nouzi? Já bych s ni sepsala u notáře smlouvu, že může trvale bydlet u mne v pronájmu, ale jen ona, ne žádný její náhodný přítel. Lze takovou nájemní smlouvu sepsat? Děkuji, Karla

ODPOVĚĎ:
Sice lze zrušit věcné břemeno i evidenci trvalého bydliště ve Vaší nemovitosti, to ale neznamená, že exekuce nehrozí. Exekutor může vstoupit do nemovitosti, kde se dlužník prokazatelně zdržuje (což mohou dosvědčit např. sousedi). Nájem nemovitosti taktéž nic neřeší. Exekutora zajímají věci dlužníka v nemovitosti, to jaké užívací právo k nemovitosti má či zda se tam jenom dlouhodobě zdržuje není zásadní skutečnost.
Pokud chcete sestře pomoci, tak doporučuji pomoci jí s hledáním práce. Co se týče nároku na dávky státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi, je to takto: Pokud by Vaše sestra byla nájemcem samostatné bytové jednotky (podnájem nestačí) a 30% jejích příjmů by nestačilo k pokrytí nákladů na bydlení, mohla by si zažádat o příspěvek na bydlení. Jestliže na příspěvek na bydlení nedosáhne, mohla by mít nárok na některou z dávek pomoci v hmotné nouzi. Základní podmínkou pro nárok na tyto dávky je skutečnost, že bude Vaše sestra evidována na úřadě práce a bude prokazatelně projevovat snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním. Dávky pomoci v hmotné nouzi se odvíjejí od částky živobytí, která je stanovena pro každého člověka individuálně, proto není možné určit, na jak vysokou dávku by Vaše sestra mohla mít nárok. Bližší informace k těmto dávkám Vaší sestře podají na úřadě práce v místě jejího bydliště.