Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Mám dotaz ohledně exekuce. Někde jsem slyšel, že pokud se občan, kterému hrozí exekuční řízení, odhlásí z bytu (trvalé bydliště), tak exekutor nemůže postihnout věci v daném bytě. Bydlím s manželkou, která ještě v době před vznikem těchto dluhů, zajistila veškeré věci a byt samotný, smlouvou o rozdělení majetku. Proto by mě zajímalo, zda je odhlášení se z bytu opravdu účinnou metodou, jak exekutorovi zabránit exekučně postihnout majetek mé manželky. Děkuji, Ota.


ODPOVĚĎ:
Odhlášením se z trvalého bydliště jistě zkomplikujete exekutorovi cestu k Vašemu majetku, avšak pokud některý z Vašich věřitelů uvede, že máte majetek na určité adrese, bude to pravděpodobně prověřeno.

Nevím, jaké povahy jsou vaše dluhy, je ale možné, že patří do společného jmění manželů a v takovém případě bude možné exekučně postihnout i majetek Vaší manžleky.