Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V roce 1994 jsem přestal podnikat, podnikatelský záměr nevyšel, zůstaly mi jen dluhy. Snažil jsem se své dluhy splácet, šlo o velké částky, byla exekuce. Našel jsem si práci a ze mzdy mi exekučně strhávali na dluhy a mimo to jsem splácel další. Vzpomínám si, že mě navštívil i exekutor pro 31.000,- Kč, ale když zjistil nemožnost mi cokoliv vzít a ani na plat, odešel.

To bylo někdy v roce 1998. Již jsem za ta léta splatil téměř vše co mi z platu exekucí strhávali (mimo posledních asi 30.000,- Kč) a najednou se ozval exekutor, že mám splatit pohledávku oněch 31.000,- Kč a k tomu penále 1.100.000,- Kč. Je mi 60 let, 15 let jsem splácel a najednou toto. Existuje nějaká možnost, jak napravit tuto poslední chybu bez tak obrovského penále? Zaměstnavatelé mi to strhávali, jak jednotlivé exekuce přicházely, nikoho neupřednostnili a ani nepamatuji, že by jsem mohl něco takového ovlivnit. Dluhy samy o sobě nebyly hrozné, ale penále a soudní poplatky spolu s exekutory vyšly na statisíce. Co dělat? Děkuji, Ivoš

ODPOVĚĎ:
Vaše situace je vcelku spletitá, i s ohledem na množství dluhů, které byly buď srážkami ze mzdy nebo jinými způsoby uspokojovány. Je možné, že exekuce už je promlčena, nebo tomu tak být nemusí, trvalo-li exekuční řízení nadále, protože po dobu řízení promlčecí doba neběží. Nejsem zcela obeznámena s vaším případem, a proto doporučuji navštívit advokáta a doložit mu veškeré dokumenty, které se exekucí týkaly. Poradí vám, jak dále postupovat. S ohledem na výši penále je to nejlepší rada, kterou vám mohu dát.