Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Patří mi rodiný dům, sestra má věcné břemeno doživotního užívání, sestra nemá žádný majetek. Když přijde exexkutor, co může zabavit? Na rodinný dům snad nemá právo? Sestra nepracuje, takže ani z platu jí to stahovat nemohou. A když přijde exekutor a já budu muset dát své věci, mohu ji pak třeba soudně zrušit trvalé bydliště a zrušit věcné břemeno?

Co mám dělat, když sestra s věcným břemenem a její přítel budou dělat výtržnosti? Další problém: její přítel krade dřevo z mého lesa, jak postupovat? Když tam maminka nebude bydlet - má taky věcné břemeno, kdo má pravo na její pokoje? Já jako majitelka a nebo i sestra? Děkuji, Ilona

ODPOVĚĎ:
Rodinný dům exekutor obstavovat nebude. K možnému postupu - exekutor při exekuci prodejem movitých věcí, navštíví danou nemovitost, vyzve Vás, abyste povinnou (vaší sestru) zavolala a bude se Vás vyptávat zda tam bydlí a má věci. Následně přistoupí k označování věcí, Vy do soupisu poznamenáte, že k věcem máte vlastnické právo Vy a doložíte to doklady. Následně budete čekat na rozhodnutí exekutora, zda věci vyškrtne či nikoliv a pokud nikoliv budete muset podat vylučovací žalobu.
K matčiným prostorám - záleží na tom, jak je břemeno vymezeno. Pokud má sestra věcné břemeno na celou nemovitost, tak může užívat jakýkoliv pokoj.
Doporučovala jsem, abyste zvážila zrušení věcného břemene (to, že sestra nadužívá věcné břemeno, Vám potvrdí svědectvím i Vaše matka). Dokumenty od policie jsou jenom podpůrné důkazy.
Partner Vaší sestry smí v nemovitosti bydlet jen s Vaším souhlasem. Pokud krade dřevo, bezodkladně na něj podejte trestní oznámení, protože postupuje protiprávně.