Počet stránek ve webu: 38.010

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V pátek přišel dopis od MHD Brno, že jsem jela na černo a mám zaplatit pokutu na částku 713 Kč. Já ale nejezdím MHD již více než 5 let a pokutu jsem platila jednou na vysoké škole jako studentka. Jak je toto možné? A kdo to tedy za mě podepsal? Co s tím mám prosím dělat?

Jsem na mateřské a MHD opravdu nejezdím. A ta částka 713 kč je také zvláštní. Co mám dělat? Děkuji. Miriam

ODPOVĚĎ:
Pokud jste schopná prokázat, že jste pokutu již dříve platila nebo že rozhodně není určená Vám, tak se u dopravního podniku braňte. Samozřejmě vše musíte prokázat písemně (např. stvrzenkou o zaplacení pokuty nebo důkazem, že v dané době jste byla na zahraniční dovolené apod.).
Pokud nemáte možnost se z jakéhokoliv důvodu bránit, doporučuji pokutu zaplatit (bez ohledu na to, jak moc je důvodná). Vyhnete se tak dalším nákladům. Praxe ukazuje, že za nezaplacenou pokutu často bývá podán návrh na vydání (elektronického) platebního rozkazu (zkrácené soudní řízení). Proti němu sice můžete podat odpor a bránit se v klasickém soudním řízení, ale opět ho musíte odůvodnit a podpořit důkazy svědčícími, že návrh byl podán neoprávněně. Pokud se Vám to nezdaří, budete povinna platit nejen samotnou pokutu (Vámi zmíněná částka je odpovídající), ale mnohdy i náklady právního zastoupení (náklady advokáta), které jsou tisícové. Pravomocný (elektronický) platební rozkaz nebo rozsudek (byl-li podán odpor) jsou exekučními tituly a je možné vůči nim nařídit exekuci, jejíž náklady se opět pohybují v tisícových položkách.