Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V červnu 2011 jsem podala na bývalého přítele a otce mého 6 letého syna pro neplacení alimentů exekuci na plat. Alimenty jsou určené soudem od narození syna. Než se to vše vyřídilo, tak první splátku jsem dostala v září 2011. Dlužil nám 29.600 Kč, zaměstnavatel poslal jen 1845 Kč.

Kdo určuje výši splátky a podle čeho? Expřítel tvrdí, že nic nedluží. Na soud podal žádost o zastavení té exekuce. Když jsem podávala návrh na vydání platebního rozkazu, tak měl 15dní na odvolání a neudělal to. Jak může napadnout teď exekuci? Děkuji, Monika

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel může z výplaty zaměstnance strhnout vždy každý měsíc jen část výplaty, kterou je možné postihnout výkonem rozhodnutí. Postupuje se podle občanského soudního řádu příslušných ustanovení, týkajících se výkonu rozhodnutí. Těžko Vám vysvětlím Vaši otázku, když neznám bližší podrobnosti. Proti platebnímu rozkazu se podává odpor do 15 dnů i bez uvedení důvodů, tím se platební rozkaz ruší a nařizuje se soudní jednání. Toto u Vás nenastalo. Proti návrhu na nařízení exekuce je možné se odvolat ze zákonem stanovených důvodů nebo je možné požádat o odložení výkonu rozhodnutí. Tato rozhodnutí jsou v dispozici exekutora. Jako oprávněná z exekuce máte nárok na informaci, proč bylo exekuční řízení zastaveno. Kontaktujte exekutora a žádejte o vyjádření.