Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

26.10.2011 mi příšla výzva k dobrovolnému placení mé budoucí exekuce. Exekuce už nabyla právní moci v r.2009 a já jsem do data 26.10.2011 neobdržel žádné výzvy či upomínky ani od společnosti Vodafone, u které jsem měl smlouvu v roce 2007 a ani od jejích právního zástupce.

Usnesení je podané na příjmeni, které jsem začal používát až po svatbě (2010). V období kdy jsem používal služby společnosti Vodafone, kterou jsem údajně poškodil. Měl jsem uzavřenou smlouvu na příjmení za svobodna a adresa byla na bydliště bývalé přítelkyně. Jak se mohu bránit? Můžu žádat o zpětné kopie výzev a upomínek, které mi nikdy nebyly doručeny? Nastoupil jsem do práce až 10/2011. Telefonicky i písemně jsem požádal exekuční úřad o splátkový kalendář, zamítnuto. Na dopis neodpověděli. Jak se mohu bránit? Mohu požádat soud o přidělení právního zástupce zdarma? Děkují, Viktor

ODPOVĚĎ:
Obvyklou praxí je, že věřitelé zasílají upomínky a výzvy k zaplacení, avšak o jejich povinnost se nejedná. Navíc zřejmě nejste schopen prokázat, že na adresu, která je uvedena u společnosti jako doručovací, skutečně žádné výzvy doručeny nebyly (nemusí se doručovat do vlastních rukou, postačí vhození do schránky). Proto společnost není povinna zasílat kopie případné korespondence.
Stejně tak exekuční úřad nemusí přijmout vaši žádost o vystavení splátkového kalendáře.
Úpravu právní pomoci v občanskoprávním řízení obsahuje §30 obč. soudního řádu. Dále můžete využít bezplatného právního poradenství zajišťovaného Českou advokátní komorou. Více na jejich stránkách.
Doporučuji však uhradit dluh co nejrychleji, aby zbytečně nenarůstal.