Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Nepřevzal jsem od e-shopu zásilku nebyl jsem v ČR. Bylo to zboží za 700 Kč. Nechala jsem ho na poště, takže se obratem vrátilo. Vyhrožují mi exekucí a pokutou. Chápu, kdyby chtěli zaplatit poštovné, ale nějakou sankci a exekuci? Nemyslím, že to můžou po mě chtít,nebo ano? Mají právo na exekuci? Děkuji, Mirek

ODPOVĚĎ:
Exekuce přichází v úvahu až tehdy, má-li oprávněný v ruce tzv. exekuční titul (např. vykonatelný platební rozkaz, rozsudek soudu, rozhodčí nález apod.), který mu osvědčuje určité právo, které povinný dobrovolně nesplnil. Exekuce tak nepřichází samovolně, ale až po nalézacím, případně rozhodčím nebo jiném stanoveném řízení.
Exekuce pro zanedbatelné částky jsou dnes časté a navyšují se o další (tentokrát však nezanedbatelné) náklady (náklady předcházejícího řízení a exekuce). Tím chci říci, že v současné době prodejce exekucí vyhrožuje, ale v této fázi k ní nemůže dojít.
Je-li s dodavatelem aspoň nějaká domluva, doporučuji ji uskutečnit. Samozřejmě záleží na obchodních podmínkách e-shopu, které by sankce a pokuty měly stanovit. Stanoví-li je, má na ně oprávněný nárok, jelikož jsou nedílnou součástí smlouvy.
Minimálně poštovné byste měl eshopu uhradit. Pokud byste ale teoreticky zboží převzal (zdůrazňuji teoreticky) a vrátil ho ve 14denní zákonné lhůtě, měl byste paradoxně právo na úhradu poštovného Vy.