Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Potřebovala bych poradit se "Zástavním právem smluvním". Vlastním rodinný domek po rodičích - na kterém je zástavní právo smluvní. Jedná se o historickou záležitost, domek byl splacen v roce 1965, původní majitelka domku zemřela někdy v roce 1966 (bez přímých dědiců).

Bohužel otec po uhrazení všech splátek nenechal provést změnu V katastru nemovitostí. Doklady o zaplacení nemáme, protože se splátky předávaly do kampeličky. Jak docílit zrušení zástavního práva smluvního? Děkuji, Pavla

ODPOVĚĎ:
Zástavní právo zaniká díky akcesorické povaze, neboli zánikem pohledávky (pro vyznačení v katastru se třeba listiny prokazující její zánik). Zástavní právo zaniká též vzdáním se zástavního práva jednostranným právním úkonem nebo písemnou smlouvou či uplynutím doby.
Pokud jste ještě nekontaktovali katastr nemovitostí, učiňte tak a zeptejte se jich na případně další možnosti a podrobnosti.