Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Chtěla bych si koupit koupit družstevní byt. A po zaplacení, aby byl převeveden do osobního vlastnictví. Kde si mohu zjistit, že na družstvo není vedena exekuce. Jak mám postupovat? Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Exekuci uvalenou na bytové družstvo lze zjistit z výpisu katastru nemovitostí. Na listu vlastnictví v části C jsou uvedena některá omezení vlastnického práva (např. i exekuce). Výpis můžete získat na katastru nebo na kontaktních místech Czech pointu. U výpisu podle listu vlastnictví musíte znát katastrální území a číslo listu vlastnictví, u výpisu podle seznamu nemovitostí musíte znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti nebo číslo popisné. V okleštěné verzi můžete do katastru nahlížet i na webových stránkách www.cuzk.cz .