Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

19.1.2011 jsem dostal exekuci 15.500 Kč formou blokací na účtu. Jelikož užívám dva účty (ČSOB a Česká spořitelna) byla provedena blokace na oba účty. Exekuci jsem okamžitě zaplatil, v ČSOB mi byl okamžitě účet odblokován. Nicméně blokace u České spořitelny stále přetrvává do dnešního dne, i po telefonickém urgování exekutora.

Po tel. rozhovoru mi bylo řečeno, že musím počkat až zaplacení exekuce nabude právní moci a potom bude i druhý účet odblokován. 3.10.2011 mi opět přišla výzva k zaplacení exekuce. V případě že exekuci neuhradím přejde exekutor k vymáhání dlužné částky na mé trvalé bydliště. Blokovaný účet u České spořitelny nemohu zrušit, výdaje na provoz účtu 1700 Kč. Jak se bránit, dopouští se exekutor protiprávního jednání? V případě že ano, je možné podat proti exekutorskému úřadu žalobu? Žiji a pracuji v Irsku a pro každou dokumentaci do vlastních rukou musím zaplatit letenku ušlý zisk. Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Otázkou je, proč Vám přišla výzva podruhé. Pokud je exekuce zcela zaplacená a výzva i blokování účtu je chybou exekutora, pak samozřejmě máte právo na náhradu škody ze zákona č. 82/1998 Sb. (uplatnění náhrady škody má speciální procesní postup, toto je důležité neopomenout).
O tom, proč Vás exekutor znovu vyzval k zaplacení bych doporučila konzultaci s exekutorem (možná se jedná o úroky či náklady řízení).