Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

7.5.2018 jsem obdržela dopis s Rozhodčím nálezem. Rozhodčí řízení dle textu mělo být zahájeno 17.2.2017, rozhodce 2.3.2017 funkci přijal. Týká se neuhrazení půjčky ze 15.12.2014. V současnosti řeším svou finanční tíseň, ale měla jsem za to, že rozhodčí řízení již nejsou zákonné.

Nevím, jak se v současnosti k situaci postavit, jelikož jistina činí cca 26.000 Kč, rozhodce chce 12.000 Kč odměnu a ještě mám vyčísleny celkem 8.000 Kč pokuty za prodlení a smluvní pokutu. Jistinu jako takovou se snažím v rámci svých možností splácet (cca 1.500 Kč čtvrtletně). Do tří dnů nejsem schopná celou částku vyplatit. Je možné tento nález nějak zrušit? Děkuji a přeji hezký den. Bronislava.

ODPOVĚĎ:
Pokud s rozhodčím nálezem nesouhlasíte, musíte proti němu do tří měsíců po doručení podat k soudu žalobu o zrušení rozhodčího nálezu. Máte pravdu, že pro vztahy mezi podnikatelem a spotřebitelem již nelze rozhodčí doložky použít, nicméně tato zákonná úprava se vztahuje až na smlouvy uzavřené po 1.12.2016. Na smlouvy uzavřené před tímto datem se zákaz rozhodčích doložek nevztahuje, což je i Váš případ, když se jedná o půjčku z roku 2014.
Před soudem byste se ale mohla domáhat jednak splátek a to i co do nákladů řízení. Proto žalobu o zrušení nálezu určitě podejte a žádejte splátky, doložte svoji finanční situaci.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Napadnutí rozhodčího nálezu, odvolání proti rozhodčímu nálezu - postup, návod, informace
  • Vrácení splátek z neplatného rozhodčího nálezu u dluhu s rozhodčí doložkou (před 1.12.2016)