Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V případě, že věřitel prodá směnku vystavenou dlužníkem, musí nový majitel směnky - kupec postupitel, dodržet původní termín splatnosti napsaný na směnce nebo může požadovat její splacení od dlužníka kdykoliv před lhůtou uvedenou na směnce? Děkuji, Bartoloměj

ODPOVĚĎ:
Nový majitel směnky vstupuje do všech práv a povinností původního majitele a musí respektovat ujednání, která učinil jeho předchůdce. Nový majitel směnky tedy nemůže od dlužníka požadovat splacení dříve, než je termín splatnosti na směnce.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Požadavek předčasného splacení přeprodané směnky věřitelem - může to chtít od dlužníka?