Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V červnu 2017 jsme zapůjčili švagrovi větší částku peněz na dokončení rodinného domu. Peníze jsme zapůjčili bezúročně s tím, že jakmile se přestěhují do domu, prodají svůj byt a peníze nám vrátí. Na tom jsme se dohodli pouze ústně. Jenže se dostali do finančních problémů a aby si odlehčili od splácení hypotéky, tak se rozhodli nedokončený dům pronajmout s tím, že noví majitelé si jej sami dokončí a budou tam v podnájmu a později si možná dům i od švagra odkoupí.

To se nám ale nelíbí, na tom jsme se nedohodli a chceme po švagrovi své peníze zpět. Máme s ním sepsanou smlouvu o poskytnutí bezúročné půjčky, kde je uvedeno jeho jméno, RČ, bydliště a částka. Bohužel jsme neuvedli do smlouvy, do kdy nám musí peníze vrátit. Jak máme nyní postupovat při vymáhání peněz? Máme mu poslat doporučený dopis s uvedením doby do kdy a v jakých splátkách nám má peníze vracet? Je tam nějaká promlčecí lhůta, kdybychom mu to teď písemně neoznámili? Děkuji Adéla.

ODPOVĚĎ:
Pokud neexistuje žádný doklad o tom, jak jste se dohodli na termínu splatnosti, má se dle zákona i judikatury za to, že promlčecí lhůta začíná běžet hned den následující poté, co k půjčce došlo. Rozhodně tedy doporučuji co nejdříve poslat švagrovi doporučenou výzvu, kde detailně popište případ a vyzvěte ho k vrácení dluhu, popište i důvody, proč jste se tak rozhodli. Promlčecí lhůta je tříletá, takže v této lhůtě je třeba buď žalovat nebo sepsat dohodu o splátkách a uznání dluhu, která prodlužuje promlčecí lhůtu na deset let.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vymáhání peněz ze smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky - jak, jakou formou požádat dlužníka o vrácení peněz?