Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

K věcně a místně příslušnému soudu jsem podala návrh na rozvod manželství. Nyní jsme obdrželi předvolání. Manžel v době stání má objednanou rekreaci na 10 dnů se svými dětmi z prvního manželství. Když napíše omluvu a dá třeba ověřit podpis, mohu předložit při soudním stání? Máme přinést opět Smlouvu o vypořádání s ověřenými podpisy.

Proč, když bylo zasláno současně s návrhem na nesporný rozvod? Nebo jak postupovat? Původně mělo jít o nesporný rozvod. Došlo ke změně. Manžel si rozmyslel Dohodu o vypořádání. Před manželstvím v roce 2010 mi zapůjčil tehdy ještě jako přítel Kč 250.000 Kč, které jsem použila na koupi bytu. Nic písemně nebylo sepsáno. Pak jsem se vzali a manžel se přistěhoval. Asi po dvou letech, kdy jsem ještě neměla finance na vrácení a říkala mu, že se zpožděním s vrácením, tak mi na dovolené tehdy řekl, že peníze nechce zpět. Nikdy jsem neměli společné účty, ani hotovost. Každý hospodařil sám - já hradila vše náklady spojené s bytem, on kupoval jídlo. Žádný společný majetek nemáme. Nyní v roce 2018, když se chci rozvést, tak chce peníze zpět. Má na to právo? Radka

ODPOVĚĎ:
K soudu se manžel musí dostavit osobně, tj. pokud se dostavíte sama, soud Vás vyslechne, ale je velmi nepravděpodobné, že by rozhodl. Spíše se domnívám, že jednání odročí a bude chtít vyslechnout manžela, který by se k jednání měl omluvit sám, nikoliv přes Vás. Pokud již byla dohoda uzavřena, pak ji k soudu předložte. Jediná obrana pro to, aby nebyla použita je, že by manžel tvrdil, že byl k jejímu podpisu přinucen. Pokud by chtěl cokoliv vracet, musel by to prokázat, ovšem za situace, kdy jste byli manželé, jste hospodařili společně a na vrácení nějakých nedefinovaných částek nemá právo. Stejně tak v případě peněz půjčených před manželstvím, pokud neprokáže půjčku, nic nemusíte vracet.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Omluva ze soudu o rozvod manželství z důvodu dovolené, plánované rekreace
  • Smlouva o vypořádání majetku zaslaná s návrhem na rozvod manželství - je nutné ji znovu přinést k soudu o rozvodu?