Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V únoru 2014 podepsána úvěrová smlouva, zaplacena jen část, zbytek cca 18.000 Kč zesplatněn. 03/2016 pod psychickým nátlakem podepsána dohoda o uznání dluhu ve výši 118.000 Kč. Dále předáno firmě Rukotimo s. r. o. , ta předala rozhodci, který rozhodl o navýšení duhu o 0,5% denně a 8,5% ročně z částky 118.000 Kč.

Podán odpor, avšak jen emailem, odezva žádná. Teď čelím exekuci, chci se bránit nevím jak. Lze napadnout rozhodčí nález, když už je to v tomhle stadiu? Děkuji za odpověď. Děkuji, Johana

ODPOVĚĎ:
Rozhodčí nález lze napadnout žalobou na zrušení rozhodčího nálezu, nicméně pouze do tří měsíců od jeho doručení. Bohužel v této fázi se již nijak bránit nelze, jelikož všechny lhůty už propadly. Zkuste se domluvit s exekutorem na splátkách, event. pokud jste se dostala do platební neschopnosti, tak zvažte oddlužení.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Odvolání, odpor proti rozhodčímu nálezu pro vysoké úroky z prodlení dluhu, odpor podaný emailem - lze považovat za doručený a musí rozhodce odpovědět?
  • Je možné podat emailem odvolání, odpor proti nálezu rozhodce?