Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

4.5.2007 a 21.7.2008 si můj otec od nás půjčil peníze na elektrické topení. O těchto půjčkách je zápis, který je podepsán otcem, maminkou a dvěma sestrami. S tím, že pokud to nebude možné, peníze obdržím v rámci dědictví. Od června 2016 je otec v domově s pečovatelskou péči, po celou dobu jsme platili náklady na domek.

Vzhledem k tomu, že se otec rozhodl domek prodat, jsem 19.9.2017 sepsala dlužní úpis, který se vyšplhal něco přes 90.000 Kč, tuto částku měl splatit na základě prodeje rodinného domu, tedy RD. Domek už je prodán a otec se tváří, že nám nic nedluží. Prosím poraďte nám, jak máme postupovat, abychom naše peníze dostali zpět. Děkuji, Marika.

ODPOVĚĎ:
Stránka o vymáhání dluhů je zde:
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vymahani-dluhu-smenky.html
Dlužní úpis musí být podepsaný od dlužníka, pokud máte v dispozici smlouvu o půjčce a dlužní úpis podepsaný dlužníkem - Vaším otcem, máte poměrně silné důkazy k prokázání existence půjčky, resp. dlužné částky. Pokud nedojde k dobrovolnému uhrazení dlužné částky, nezbyde Vám ničeho jiného, než se domáhat zaplacení částky prostřednictvím žaloby k zaplacení. V žalobě je třeba vylíčit rozhodné skutečnosti, tedy kdy a komu a jak byly peníze poskytnuty, ale především přiložit smlouvu o půjčce a dlužní úpis. Žalobu je třeba podat u okresního soudu (obvodního soudu, místní příslušnost je dána dle bydliště dlužníka - Vašeho otce).
K poskytnutým finančním prostředkům je samozřejmě možné přihlédnout i v rámci dědického řízení, ale vzhledem k tomu, že nemovitost byla prodána, je možné, že Váš otec v budoucnu již finanční prostředky vlastnit nebude a v dědictví nebude žádný majetek.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Dědění po nemajetném rodiči a dluh rodiče vůči dědici, jak dluh uplatnit v dědickém řízení?