Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1) S bývalým manželem jsme postavili rodinný dům, na který jsme si vzali úvěr. Dům je v zástavě, v úvěru jsem uvedená jako spoludlužník. Nyní jsme rozvedeni 2014-2017 a soudíme se o majetek. Bývalý manžel má syna z předchozího manželství, spolu máme jednu dceru, nyní se znovu oženil.

Já bydlím v družstevním bytě, který jsme koupili ještě za manželství, bývalý manžel bydlí v uvedeném rodinném domě. Dluh na dům splácí on. Na domě je stále vysoký dluh (2.600.000 Kč). Bývalý manžel je v pokročilém věku. Dům je stále v SJM. Nyní u soudu řešíme, komu bude patřit dům. Bývalý manžel chce, aby dům připadl jemu. Já mám však obavy, vzhledem k tomu, že je na domě stále vysoký dluh, co by se stalo, kdyby přestal dluh splácet anebo v případě jeho smrti. Dědit bude jeho současná manželka a děti. Já však budu stále spoludlužníkem. Obávám se, že úvěr bude vymáhat banka na mně. Jak toto právně ošetřit, aby k této situaci nedošlo? Prosím o vyjádření, jaká varianta je možná a zda může soud určit dům bývalému manželovi bez mého souhlasu i s tím, že tam zůstanu jako spoludlužník.
2) Druhý dotaz je ohledně pozemku, který jsme koupili ještě před manželstvím jako podílové spoluvlastnictví. Poté jsme uzavřeli sňatek a během manželství jsme pozemek zhodnotili. Ještě před rozvodem jsem polovinu pozemku darovala manželovi. Nyní žádám polovinu ze zhodnocení pozemku. Byl zde vystavěn plot za 500.000 Kč, bazén, dlažba kolem domu a dětské hřiště. Toto jsme pořídili ze společných peněz. Soudu jsem předložila znalecký posudek s vyčíslením zhodnocení pozemku. Soud po mě však chce toto doložit fakturami. Bohužel na vše nemám doklady, proto bych chtěla doložit i svědectvím sousedů. Prosím o radu, jak se dokládá svědectví, jaké jsou náležitosti a forma zápisu. Děkuji za odpovědi. Karolína

ODPOVĚĎ:
K Vaší dotazům:
1. V rámci vypořádání SJM by mělo být kromě nemovitosti řešeno i to, komu zůstane hypotéka, tj. komu připadne závazek ji hradit. Pokud bude povinnost hradit závazek uložena soudem bývalému manželovi, pak v případě neuhrazení sice banka může peníze požadovat po Vás, Vy ale následně s rozsudkem máte právo to, co jste uhradila, požadovat po něm.
2. Znalecký posudek a svědecké výpovědi by měly být dostatečným podkladem, pokud nemáte k dispozici faktury, žádný jiný důkazní prostředek neexistuje. Pokud jde o svědecké výpovědi, svědkové by měli být vyslechnuti přímo soudem, to má nejvyšší důkazní hodnotu, nikoliv předkládat nějaké zápisy o jejich výpovědi.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Smrt bývalého manžela a dědění bytu novou manželkou  - bývalá manželka spoludlužník
  • Zhodnocení nemovitosti ve spoluvlastnictví a rozdělení majetku - stačí odhad znalce nebo jsou nutné faktury investic?