Počet stránek ve webu: 37.076

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Uzavřel jsem nájemní smlouvu s majitelem bytu, její součástí bylo, že část bytu mohu pronajmout dalším zájemcům. Nastěhoval se mi tam člověk, který mi ale po pár měsících přestal přispívat na nájem a zadlužil mě tak, že jsem byt musel opustit a majitel na mě uvalil exekuci.

Problém je, že s tím člověkem jsem neuzavřel žádnou písemnou smlouvu a tak jsem odkázán jen na svědectví majitele, že tam někdo další se mnou bydlel. Mohu nějak z toho člověka dostat své peníze? Děkuji, Lukáš.

ODPOVĚĎ:
V daném případě není nutné, abyste měl písemnou smlouvu. Pokud existuje svědek, který je schopen potvrdit, že v podnájmu byla další osoba, pak Vám to k prokázání skutečnosti, že tam tato osoba pobývala, stačí.  Postupovat byste měl tak, že byste měl vyzvat doporučeným dopisem tohoto člověka, aby Vám dluh na podnájmu uhradil. Pokud tak neučiní, podejte žalobu o zaplacení dlužné částky a popište celou situaci. Pro případ, že bude nařízeno soudní jednání, navrhněte výslech majitele jako svědka.
Soud následně vydá rozsudek, jímž uloží podnájemci dluh uhradit a pokud to tento neuhradí dobrovolně, obraťte se na exekutora, aby vykonal exekuci na majetek nebo příjmy bývalého podnájemníka.