Počet stránek ve webu: 37.076

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Manželka má garáž v osobním vlastnictví, která jí byla darována její matkou v 04/2017. Tuto garáž do té doby vlastnila pouze její matka (darující) cca 11 let, kterou nabyla na základě dědictví, kdy ji do té doby měli ve společném vlastnictví (manželství) s jejím zesnulým manželem.

Tato garáž však stojí na státním pozemku a nyní (05/2017) se ozval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dopisem manželce, že by chtěl za tento pozemek nájemné. Z osobního jednání vyplynulo, že úřad by mohl požadovat nájemné i zpětně (tato situace není doposud ještě ujasněná). Chtěl jsem se v této souvislosti zeptat, za jakou dobu zpětně může výše uvedený úřad vyžadovat nájemné zpětně po darující matce manželky, případně po mojí manželce jako obdarované? Děkuji, Leoš.

ODPOVĚĎ:
Promlčecí lhůta daná zákonem je tříletá, proto lze nájem požadovat max. 3 roky zpětně od data, kdy byla majitelka garáže o nájem požádána. Tj. v tomto případě od roku 2014. Je ale sporné, zda by v tomto případě vůbec bylo možné aplikovat nájemné zpětně, protože pokud nebyl nájem nikdy požadován, lze argumentovat tím, že panovala jakási nepsaná dohoda o tom, že majitel pozemku souhlasí s garáží na něm bezplatně a nikdy požadavek nájmu nevznesl.