Počet stránek ve webu: 37.465

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Moji rodiče vlastnili rodinný domek, RD. Po smrti otce v roce 2010 matka jako manželka zdědila 4/6, bratr a já každý 1/6 domu. 2.1.2018 nám zemřela i matka. Kdybych jako syn odmítl dědictví s výhradou povinného 1/4 dílu, jaký celkový díl z domku by mně náležel? A jsem i v tomto případě povinen hradit příp. dluhy po matce? A pokud ano, potřebuji soupis pozůstalosti, abych nemusel hradit příp. dluhy po rodičích v plné výši? Děkuji, Jiří.

Jsme starší manželé, každý máme svůj běžný účet. Nemáme rozdělený SJM. Je pravdou, že po smrti jednoho z nás budou zablokovány proto bankou oba naše účty? Děkuji, Dana.

Mám dotaz ohledně bytu. Darovala jej babička do vlastnictví vnučky jak měla dcera 5 let a nyní jej dcera chce darovat babičce nazpátek. Dcera bydlí s matkou v jiném bytě a vůbec se nestará o babičku, nenavštěvuje ji, nekomunikuje a nemá o ni zájem (dá se také třeba vydědit jestli couvne? ). Byt je o velikosti 1+1 ve vlastnictví, na soukromém pozemku který patří k domu.

1993 matka darovala jednomu ze svých synů jednu čtvrtinu vlastnického podílu na své nemovitosti a jednu si nechala. Zbylá polovina byla nevlastního otce, který ji posléze daroval stejnému synovi v roce 1997. Ten tak vlastnil 3 a v nemovitosti bydlel s matkou a svými dětmi, které ona vychovávala. V roce 2007 mu matka (pod dlouhodobým psychickým nátlakem) darovala i zbylou 1/4 vlastnického podílu.

V březnu 2018 mi zemřel manžel, jako dědicové nemovitosti jsem já, náš syn a jeho dvě dcery z prvního manželství. Dcery nejdříve chtěly být napsány na listu vlastnictví, ale nakonec si to rozmyslely a chtějí být vyplaceny. Na stavbu domu se použilo v roce 2006 i stavební spoření nezletilého syna Honzy, ve výši 139.000 Kč a přes opatrovnický soud jsme na něj získali úvěr ve výši 161.000 Kč.

Prosím Vás o sdělení faktů týkajících se dědění: babička je majitelkou 2 nemovitostí, má 1 dceru. Je vdaná, její manžel má z druhého manželství také dceru. Nežijí spolu, rozvádět se však nebudou. Její dcera řeší možnosti dědění - tedy darováním za života (čemuž se však babička brání, nechce "být věcné břemeno"), údajně má sepsanou závěť.

Mám v bezpodílovém ideálním vlastnictví se sourozenci hrob rodičů. Sourozenci již zemřeli. Přechází vlastnictví na potomky sourozenců nebo jsem vlastníkem sama. Nevím jak by měly postupovat mé děti po mém úmrtí. Při notářském řízení o dědictví u sourozenců hrob zmiňován nebyl. Děti sourozenců hrob nenavštěvují. Pro velkou vzdálenost zvažuji, že nechám rodiče přemístit, případně rozprášit. Děkuji, Leona.

Prosím o podání informace týkající se časové lhůty pro vyřízení pozůstalosti. Den úmrtí 9.1.2018, první kontakt od zástupce notáře 14.3.2018. Kompletní předběžné šetření uzavřeno 1.4.2018 s tím, že do 1.5.2018 dojde k určení termínu závěrečného jednání za účasti všech dědiců pro vydání Usnesení v řízení pozůstalosti.

Můj otec sepsal 2005 závěť s listinou o vydědění, v níž vydědil z důvodu nezájmu o kontakt (což není pravda, ale to není teď podstatné), své tři děti (tedy i mě) z předešlých dvou manželství a veškerý svůj majetek odkázal své třetí manželce. S tou už žádné děti neměl. Ani ona sama neměla žádné potomky. Tato jeho poslední manželka 2009 zemřela.

Je bezplatným plněním ve prospěch nepominutelného dědice pouze plnění, kterým nepominutelný dědic nabývá do vlastnictví nové majetkové hodnoty, nebo se může jednat o jiná bezúplatná plnění? Jak by měl postupovat potomek nepominutelného dědice zůstavitele (tedy vnuk zůstavitele), pokud jeho předkovi svědčila některá z domněnek otcovství, nikdy však k určení otcovství nedošlo. Děkuji, Zlatuše.