Počet stránek ve webu: 38.016

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Může se poručník nezletilé osoby vzdát jejího nároku na dědický podíl ve prospěch jiné osoby? Děkuji. Bořivoj

Řešíme dědictví po manželovi. A protože několik let nežil ve společné domácnosti, nevíme, jestli neměl nějaké dluhy. Myslíme si, že ne, ale bylo nám doporučeno notářkou udělat soupis výhrady majetku. Nevíme ovšem co do toho napsat. Máme si to napsat sami?

2013 - moje matka zažádala (soud ČR) o řízení o dědictví - o majetku nově najevo vyšlém - po své matce (mé babičce), úmrtí 12/1989. Pozemky ve Slovenské Republice, v místě narození babičky - ta žila a zemřela v Čechách. Řízení z r. 2013 zastaveno - nenáleží do pravomoci ČR, ale orgánu SR, v jehož obvodu se nemovitosti nacházejí.

1983 jsme koupili pozemek od příbuzného. Jedná se o část sadu, která začíná strání, ve tvaru trojúhelníku. V roce 2016 došlo k přeměření a stráň 100 m2, byla zapsána v KN na nežijícího původního majitele (strýce). Vzhledem k tomu, že celé roky tuto stráň udržujeme sekáním a tvoří hranici pozemku, chtěli jsme se s budoucími dědici dohodnout o koupi této stráně.

Jsme v situaci, se kterou si jako zůstavitelé ani po návštěvách tří různých notářů nevíme rady. Máme sepsanou závěť, kde dědíme jako manželé "jeden na druhého". Takže i tak má náš jediný syn zákonný nárok na 1/16 dědictví. Vzhledem k jeho marnotratnému způsobu života chceme využít vedlejší doložku v závěti - doložení času dle § 1565 občanského zákoníku platného v současné době.

Po dobu trvání manželství jsem zakoupila rodinný dům, který jsem zaplatila z dědictví po mém otci. Dům je nyní součástí SJM. Zajímá mě jak by se tato nemovitost vypořádávala v případě manželova úmrtí. Společně máme 2 děti a manžel z předchozího manželství 2 zletilé děti. Děkuji, Galina.

Pokud bych se vdala, přemýšlím nad jistým důsledkem současnosti. Uvádím modelový příklad: mám dvě děti, přítel má jedno. Přítel má rozestavěný dům. Společně bychom ho nyní dodělali. Přemýšlím nad budoucností. Co kdyby se jemu nebo mně něco nedejbože stalo a děti toho druhého by si právem nárokovaly podíl z domu jako dědictví?

Manželce v roce 1973 zemřel otec, v té době byla ještě nezletilá. Majetek zůstal ve vlastnictví jednoho sourozence, ostatní sourozenci včetně matky se majetku vzdali. Manželce byl stanoven poručník a po dosažení plnoletosti, se nic nestalo. Měla nárok na dědický podíl? Jak může získat svůj majetek, který zdědila, příp. jak se může dozvědět kdo byl notář, který věc vyřizoval a jaký byl výsledek dědického řízení? Děkuji. Bohdan

Vyřizujeme dědictví po mém manželovi. Notářka říkala, že je vystaveno na 30 dnů právo výhrady soupisu pozůstalosti. Je tam uveden jediný dluh 20.000 Kč sestře zemřelého manžela. Smlouva na tuto půjčku ovšem žádná není. Nicméně na účet manžela tyto peníze přišly. Já si ale pamatuji, že manžel říkal, že jeho sestra nemá peníze na léčbu svého manžela a že můj manžel říkal, že jí nějaké půjčí.

Na začátku září 2018 mi zemřel otec, se kterým jsem se od rozvodu rodičů já ani bratr nestýkali a cca 30 let jsme se neviděli. Družka, se kterou 15 let žil, odmítla pohřeb zařídit a tak jsem pohřeb s bratrem zařídila. Otec žil v bytě, jehož nebyl vlastníkem, v nájmu. Po jeho smrti, se družka ihned odstěhovala, s tím, že byli jen kamarádi, v bytě nebyla hlášená.