Počet stránek ve webu: 37.233

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Čeká nás dědické řízení po otci, který zemřel na podzim 2017 a chci se zeptat, jestli do dědictví spadá byt, ve kterém bydlel se svou druhou ženou a v roce 2013 jako předseda družstva nechal členská práva převést pouze na ní. Tudíž družstevní byt je na katastru psaný jen na manželku, ale nabyla ho za manželství a neměli v té době rozdělené SJM.

V 11/2017 mi zemřel dědeček, který měl jednoho syna (mého otce) a manželku. Dědeček zanechal závěť, kde jako jediného dědice uvedl svou manželku a dále listinu o vydědění svého jediného syna. Obě listiny jsou psané vlastní rukou a vlastní rukou podepsané. Obsahují všechny zákonné náležitosti.

Může začít dědické řízení bez úmrtního listu? Bude se se začátkem konečného jednání čekat na vystavení úmrtního listu? Jak dlouhá může být doba, kdy proběhne konečné jednání, pokud se na úmrtní list již nějakou dobu čekalo a nyní je vystaven - může to být opět v řádu měsíců, nebo spíše dnů? Má přidělení notáře pro dědické řízení nějaká pravidla? Děkuji, Jiřina

Bratr mně odmítá vyplatit dědický podíl z hotovosti, kterou vzal po smrti matky k sobě a vybral z vkladní knížky. Bratr toto v dědickém řízení před notářem přiznal, souhlasil s usnesením a podepsal jej. Vyzvala jsem jej k plnění, odmítá dluh uznat, vysmívá se. Usnesení – právní moc 10/2017.

Jak je to v případě závěti, kdy muž odkáže nemovitost své ženě, se kterou žil léta ve společné domácnosti v tomto domě, ona tam má trvalé bydliště a platila v tomto domě řadu věcí ze svého účtu a prokazatelně ze svých vydělaných peněz, například novou podlahu, WC, kompletní kuchyň a tak dále. Zkrátka žena má v tomto domě veškerý svůj majetek, včetně věcí, které již nelze odmontovat.

Máme s manželem v SJM byt na hypotéku, kterou společně splácíme. Prosím, jsou nějaké, případně jaké konkrétně, možnosti, jak v případě, že manžel zemře, zajistit, aby z jeho části bytu nic nedědily jeho dvě děti z prvního manželství? Zúžení SJM na mysli nemám - v tom případě by manžel neměl na svou část bytu nárok ani v případě našeho rozvodu, a to nechceme.

Maminka před svatbou vlastnila dům, pak si vzala mého nevlastního otce. V případě, že by zemřela, kdo bude mít nárok na dědictví tohoto domu? Já jako syn, nevlastní otec, jeho děti. Děkuji. Tadeáš.

Můj otec (15 let vdovec) mně nyní daroval byt běžnou darovací smlouvou. 2008 však zemřel můj bratr, po kterém zůstal syn, otcův vnuk. Bude mít tento vnuk právo po úmrtí mého otce, nárokovat dědický podíl na již darovaném bytě? Může se darovaného bytu za života, nějak dotknout dědické řízení po následné smrti zůstavitele? Jaké okolnosti by to mohly ovlivnit? Děkuji, Richard

Rodiče od 2007 disponují smlouvou o zúžení rozsahu SJM, nicméně rozvedení nejsou. Jsem jejich jediný potomek. V roce 2010 moje matka zakoupila byt v družstevním vlastnictví, přičemž můj otec podepsal čestné prohlášení, že nežije s mou matkou ve společné domácnosti a nenárokuje si podíl na členských právech ani povinnostech bytu.

06/2015 jsem dostala darem 350.000 Kč od maminky, která byla vdova. Ještě tentýž měsíc byla odvezena do nemocnice (domů se již nevrátila) a v prosinci 2015 zemřela. Tyto peníze jsem si převedla na svůj účet z jejího ještě v červnu 2015, bezprostředně po té, co ji odvezla záchranka.