Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Můj otec má bratra, na kterého jejich rodiče letos (2018) přepsali rodinný dům, tedy RD. Má i tak můj otec právo na polovinu domu nebo ho strýc musí vyplatit? A jestli ano, tak jak máme postupovat? Moc děkuji za odpověď. Děkuji, Sandra.

1998 proběhlo dědictví po zemřelé matce, ale otec v původním dědictví započetl do společného jmění manželů restituce (peníze) z dědictví po rodičích mé matky. Jednalo se o peníze, které nabyl výlučně sám do svého dědictví. A já jsem žádné peníze nedostala. Pouze jen dědický podíl po matce.

Máme usnesení notáře k dědictví. Jeden dědic dědí podílem 1/4, ostatních 6 dědiců podílem 1/8. Ve společném ustanovení je uvedeno, že 5 dědiců jako "poděkování" za péči v posledních letech pošlou zbývajícím dvěma určitou částku. Konkrétní znění: Odstupné za péči jméno, které představuje z prodejní ceny nemovitosti u každého dědice 5% z prodejní ceny.

V září 2013 moje babička umřela, já byla jedním ze 3 dědiců. V době úmrtí i v době vydání rozsudku jsem byla nezletilá. V první polovině června 2018 se mi dostal rozsudek do ruky. Je z roku 2016, začala jsem se informovat, zda moje matka zaplatila dluhy a nezaplatila.

Může se poručník nezletilé osoby vzdát jejího nároku na dědický podíl ve prospěch jiné osoby? Děkuji. Bořivoj

Řešíme dědictví po manželovi. A protože několik let nežil ve společné domácnosti, nevíme, jestli neměl nějaké dluhy. Myslíme si, že ne, ale bylo nám doporučeno notářkou udělat soupis výhrady majetku. Nevíme ovšem co do toho napsat. Máme si to napsat sami?

2013 - moje matka zažádala (soud ČR) o řízení o dědictví - o majetku nově najevo vyšlém - po své matce (mé babičce), úmrtí 12/1989. Pozemky ve Slovenské Republice, v místě narození babičky - ta žila a zemřela v Čechách. Řízení z r. 2013 zastaveno - nenáleží do pravomoci ČR, ale orgánu SR, v jehož obvodu se nemovitosti nacházejí.

1983 jsme koupili pozemek od příbuzného. Jedná se o část sadu, která začíná strání, ve tvaru trojúhelníku. V roce 2016 došlo k přeměření a stráň 100 m2, byla zapsána v KN na nežijícího původního majitele (strýce). Vzhledem k tomu, že celé roky tuto stráň udržujeme sekáním a tvoří hranici pozemku, chtěli jsme se s budoucími dědici dohodnout o koupi této stráně.

Jsme v situaci, se kterou si jako zůstavitelé ani po návštěvách tří různých notářů nevíme rady. Máme sepsanou závěť, kde dědíme jako manželé "jeden na druhého". Takže i tak má náš jediný syn zákonný nárok na 1/16 dědictví. Vzhledem k jeho marnotratnému způsobu života chceme využít vedlejší doložku v závěti - doložení času dle § 1565 občanského zákoníku platného v současné době.

Po dobu trvání manželství jsem zakoupila rodinný dům, který jsem zaplatila z dědictví po mém otci. Dům je nyní součástí SJM. Zajímá mě jak by se tato nemovitost vypořádávala v případě manželova úmrtí. Společně máme 2 děti a manžel z předchozího manželství 2 zletilé děti. Děkuji, Galina.