Počet stránek ve webu: 37.737

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Mám s manželem dům za 8.000.000 Kč ve společném jmění manželů, tedy SJM, když muž zemře dříve, jak zajistit, aby naše 2 děti dostaly co nejmenší finanční částku k vyplacení dědického podílu? Obě děti již dostaly od nás každý svůj byt a bojím se, že je prostě nebudu moci vyplatit, můj hlavní dotaz je: jaká je lhůta pro vyplacení dědic. podílu?

Manžel 06/2018 zemřel. Notář vyzval nevlastní dceru, která byla objednatel pohřbu na první sezení. Ani nevím, jestli ještě bude zvát mě jako manželku. Jsme 4 dědici, uzavřeli jsme u právníka dohodu na vyřízení dědictví, se kterou půjdeme k notáři až nás vyzve. Manžel měl v majetku (SJM) několik aut. Chtěli bychom je prodat.

Po smrti maminky - majitelky hrobového místa, Městský úřad vydal Smlouvu o nájmu mé sestře, která převod v té době vyřizovala. Nájem platíme napůl, obě se o hrob staráme. Prosím, co musím udělat, aby Smlouva byla napsána na nás obě? Musí mi úřad vyhovět? Co se zařízením hrobu?

Došlo mi oznámení o dědictví po babičce, po které zůstaly v malém množství dluhy a malý pozemek. Už jsem se byl osobně podívat do spisu, co tam je a co není. Je to už 7 měsíců (od 9/2017), co probíhá zjišťování dědiců atd. Já jsem dostal oznámení o tomto dědictví teprve 10.5.2018 a do jednoho měsíce od přijetí oznámení se mám buď vzdát písemně dědictví nebo ho přijmout.

Manžel zdědil po matce v roce 2016 spořící účet s několika termínovanými vklady. Částky jsou cca v hodnotě 2.500.000 Kč. Tento termínovaný vklad měl další osobu s dispozičním právem vkladu a výběru. Jednalo se o tragické úmrtí, kdy obě osoby (matka - majitelka účtu a disponent) zemřeli společně. Výše uvedená částka byla na účet matky vkládána disponentem.

Manžel zdědil po matce v roce 2016 spořící účet s několika termínovanými vklady. Částky jsou cca v hodnotě 2.500.000 Kč. Tento termínovaný vklad měl další osobu s dispozičním právem vkladu a výběru. Jednalo se o tragické úmrtí, kdy obě osoby (matka - majitelka účtu a disponent) zemřeli společně. Výše uvedená částka byla na účet matky vkládána disponentem.

Táta umřel v roce 2011 a já o tom vůbec nevěděl. Nikdo mě neinformoval. Byl jsem vlastní syn. Mám ještě možnost uplatňovat nárok na dědictví? Táta se znovu oženil a jeho nová partnerka mě po skončení alimentů už nechtěla vidět. Děkuji, Adam.

Obracím se na Vás s dotazem, jak postupovat při uplatnění dodatečného dědického řízení. Sestra, která byla ode mne starší o 18 let zemřela v domově seniorů v r. 1999. Neměla děti a tudíž ani dědice. Až teď jsem zjistil, že otec jí někdy dávno daroval pole (ornou půdu). Tento pozemek je stále veden na listu vlastnictví na katastru nemovitostí ČR psaný na zemřelou sestru.

Po strýci (bratrovi mé matky), který zemřel 1985, nabyla celé dědictví jako univerzální dědic jeho manželka. Hodnota dědictví byla tehdy cca 4.000 Kčs (hotovost, osobní věci). Krátce před smrtí však strýc dopsal román a předal jej nakladateli. Rok po jeho smrti kniha vyšla tiskem. V rozhodnutí o dědictví není uvedeno nic o autorských právech k dílu.

Usnesení po zemřelé manželce ze 4.5.2015, vznikla Dohoda o vypořádání spol. jmění manželů SJM, podle par. 98 až 228 zák. , 293/2012 z. ř. s. a par. 1475 až 1720 zák. 89/2012 OZ. Otci zůstala 1/4 domu, který zdědil v minulosti po svých rodičích, zbylé 3/4 zdědil tímto jeho syn. V domě jsou dvě bytové jednotky pro otce a syna, každá zvlášť.