Počet stránek ve webu: 36.308

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Zemřela nám babička, bez závěti s dluhy (175.000 Kč). Je tomu tak, že 1/2 domu je dědy a matka s tetou dědí každá 1/4? Ohledně dluhů, prý se dělí mezi matku a tetu, děda je zcela mimo, jelikož nic nedědí (jeho ta 1/2 domu byla v rámci manželství). U notáře nám bylo řečeno, že matka s tetou budou muset každá zaplatit polovinu dluhu.

Jsem ženatý, mám 2 plnoleté děti a 1 nezletilé dítě. Jsem výhradním vlastníkem rodinného domu, tedy RD, získal jsem jej před manželstvím. Je reálné následující řešení, zastřešené např. dědickou smlouvou? 2 plnoleté děti by nyní dostaly finanční obnos s tím, že po mém úmrtí uvedený RD připadne dnes (14.11.2017) nezletilému dítěti.

V červenci 2017 mi zemřel otec. V době, kdy už bylo uzavřeno manželství si pořídil družstevní byt. Otec měl ještě syna z prvního manželství. Jakým způsobem se dědí družstevní byt? Předpokládám, že automaticky připadne mamce, ale že bude muset vyplatit bratra (já se podílu vzdám). Z jaké části bytu ho musí vyplatit (jedna třetina)?

Chtěla bych poradit ohledně závěti. S manželem vlastníme každý jednu polovinu nemovitosti. Chtěli bychom napsat vlastní rukou závěť. Zda-li je to možné a bude to platné. Každý jí napíše svou vlastní rukou.

Moje matka žila 30 let s otčímem. 01/2016 zemřela a otčím uvedl, že matka neměla žádný majetek. Nepozvali nás ani k dědickému řízení. Otčím neuspořádal ani pohřeb, ani parte. Uložení urny zařídil, až na můj nátlak. Do dědictví uvedl, že matka měla 8.000 Kč na bankovním účtě. Aktuálně rozdává peníze svým známým, svým třem dětem, které 30 let neviděl a nejevil o ně zájem.

Kdo dědí a jak v tomto případě? Okruh dědiců: Otec, vlastní syn, matka, dva nevlastní synové. Otec a matka jsou manželé. Matka zemřela. Vypořádalo se dědictví. Ok, vše uzavřeno. Na dědictví po matce se neptám. Otec je nyní vdovec. A následně zemřel otec. A nyní se ptám, kdo dědí po otci? Pouze vlastní syn?

29.09.2017 náhle zemřel můj bratr ve věku 49let. Bratr podnikal v zemědělství cca od roku 2000 a spolu s ním i náš otec, kterému je 76let (každý z nich měl jiné ičo) a má značné zdravotní komplikace. Nicméně, na něm nyní leží starost o veškerý dobytek, pozemky a vůbec celý chod hospodářství. 

Jsme 3 sourozenci, sestra je opatrovnicí naší matky (89 let), která byla omezena ve způsobilosti k právním úkonům (tedy částečně zbavena svérpávnosti). Po přestěhování matky k sobě mi sestra sdělila, že si matku vzala k sobě, aby mohla rychleji splatit dluh na rodinném domku, ve kterém bydlí.

Prosím o informaci, zda je po zemřelém rodiči povinnost hradit náklady spojené s bytem ve vlastnictví. V bytě maminka bydlela sama, já jako dcera jsem jediný přímý dědic, nemám sourozence, tatínek už zemřel dříve. Veškeré náklady byly hrazeny přes účet maminky přes SIPO, nyní jsme na tento měsíc pro úhradu SIPO poslali peníze ne její účet, protože neměla dostatek peněz na účtě.

Ráda bych se touto cestou zeptala na dotaz ohledně dědického řízení po tatínkovi, který zemřel 11/2016. Dědické řízení proběhlo na jaře 2017, všichni jsme se dědictví vzdali ve prospěch maminky. V soupisu byly uvedeny i práva a povinnosti z korunového účtu tatínka u KB.