Počet stránek ve webu: 36.177

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Vlastním zahradu, která již cca 15 let není příliš využívaná a tedy ani udržovaná. Kromě jiného na ní rostou jednotlivé smrky a borovice. V posledních letech došlo k cca 7 vývratům v souvislosti s různými větrnými smrštěmi. Zatím všechny stromy padly pouze na můj pozemek. Zajímá mě, kdo a v jaké míře nese odpovědnost v případě, že můj strom poškodí majetek na sousedním pozemku - např. kdyby strom po vichřici padl na chatu souseda. Lze doporučit nějaké přiměřené řešení podobné situace? Za jakých podmínek musím nebo mohu stromy pokácet případně výškově zkrátit? Děkuji, Jeroným


ODPOVĚĎ:
Za porosty na Vaší zahradě nesete odpovědnost Vy (stejně tak jako Vaši sousedi za ty své). Míra odpovědnosti nelze přesně vyjádřit – v případě soudního sporu, kdy by soud řešil náhradu škody na sousedově majetku, se bude hodnotit, jakou měrou jste péči o porost zanedbal,  a tak zhoršil následky, které by tak jako tak vznikly při vichřici. Bylo by dobré zhodnotit v jak rizikové oblasti žijete a zda zrovna smrky, které nemají kořeny uložené hluboko do země, jsou vhodným porostem.  

Zásah do stromů je možný mimo jejich vegetační období. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.