Počet stránek ve webu: 38.009

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Se sestrou vlastním ideální polovinu rodinného domu. Já v domě nebydlím cca 10 let. Musím platit polovinu nákladů na energie? Musím hradit polovinu nákladů na uhlí, dřevo, plyn apod. ? Sestra tvrdí, že to je moje povinnost ze zákona. Děkuji, Helena

ODPOVĚĎ:
Pokud v domě nebydlíte, všechny náklady na služby, které jsou v domě užívány, hradí ten, kdo v domě bydlí a energie využívá. Pokud v domě bydlí sestra, nejen že je povinna hradit náklady na energie, ale jako spoluvlastník máte právo po ní požadovat polovinu nájmu za to, že užívá celý dům, tedy i Vaši id. 1/2.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Povinnost spoluvlastníka, spolumajitele přispívat na vytápění bytu, domu, nemovitosti