Počet stránek ve webu: 37.118

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Po smrti otce 2013 a vyplacení družstevního bytu 2015 sestra přitlačila matku, ať na ní přepíše byt. Matka tam nadále bydlí a vše platí, přes 25 let. Bohužel byt je nepřepsaný s podmínkou dovolení dožití v bytě z důvodu nedomyšlení a deprese matky po smrti manžela. Také se matka bála, že když byt nedaruje, že jí dcera nebude pomáhat.

Obracím se na vás s dotazem, který se týká hrazení nákladů na energie na vytápění otop nemovitosti ve spoluvlastnictví - elektřina, uhlí, dřevo, plyn. Jsem spoluvlastníkem ideální poloviny RD se sestrou. V domě již mnoho let (cca 2008-2018) nežiji a na energie nepřispívám. Nyní sestra požaduje, abych zaplatila zpětně za všechny roky poměrnou část nákladů za energie (u některých položek i celé částky).

Jsme vlastníky komunikace a přilehlého zeleného pásu v ulici, kde máme dům. Domy na levé straně ulice jsou dle katastru do této ulice. Domy na pravé straně ulice přísluší do vedlejší ulice. Dům (napravo), k nám naproti přes ulici, původní majitel prodal a současní vlastníci se chovají bezohledně. Dům, který si koupili, má přístupy z obou ulic.

Obracím se na vás s dotazem ohledně souseda. Má dům bez okapu, veškerá voda z jeho střechy stéká na naší kůlnu, která je nižší a voda cáká přes náš okap na náš dvůr. Jak ho můžeme donutit, aby si okap instaloval? Případně je možné, aby jsme mu okap na naše náklady instalovali my?

2014 jsme prodali auto, nový majitel měl zajistit přepis, což neudělal. 01/2018 nám přišla upomínka o nezaplacení povinného ručení. Majitel má adresu na obecním úřadě, poštu nepřebírá, telefon nefunguje. Auto stojí 07/2017-02/2018 na jednom parkovišti v Prostějově. Jak dál postupovat, abychom něco nezanedbali - stále figuruji jako vlastník auta. Děkuji, Jiří.

Jsem ženatý, s manželkou máme 2 děti, v SJM pozemek na němž s naším souhlasem postavil můj otec rodinný dům. Otec byl od počátku jen papírovým majitelem, výstavbu jsem realizoval a financoval z úvěru já s manželkou. Chceme nyní narovnat právní vztah s faktickým i s ohledem na otcův věk a proto nám můj otec RD na základě darovací smlouvy daruje.

Jsem senior - vozíčkář. Chci dceři darovat nemovitost. Dcera je vdaná. Zůstane dar jejím výhradním vlastnictvím nebo se stane společným vlastnictvím manželů? Děkuji, Marian.

Se sestrou vlastním ideální polovinu rodinného domu. Já v domě nebydlím cca 10 let. Musím platit polovinu nákladů na energie? Musím hradit polovinu nákladů na uhlí, dřevo, plyn apod.? Sestra tvrdí, že to je moje povinnost ze zákona. Děkuji, Helena

Prosím o radu jak nejefektivněji vyřešit následující problém. Otec žije v domku, kde v současnosti vlastní 5/8, bratr 1/8 a já 1/4. Záměrem je převést (darovat) otcův a můj podíl na bratra s tím, že otec v domku v klidu dožije (věcné břemeno). Jaké úkony je třeba učinit a jaké poplatky toto řešení obnáší? Děkuji, Vladislav.

2010 jsme zakoupili pozemek s domkem, část pozemku si přál soused zakoupit od původní majitelky. Neudělal tak. Šlo o 19 metrů pozemku. Jde o původní majitelku, která ani jednou nepřijela pozemek posekat. Stará se o něj můj manžel, nechce nám jej prodat. Stále věří, že ho koupí soused.