Počet stránek ve webu: 36.867

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Přepis vozidla: 06/2015 jsem měla se svým vozidlem Škoda Octavia, dopravní nehodu, při které bylo vozidlo totálně zlikvidováno. Vozidlo jsem nechala převést do servisu v Jilemnici, kde jsem jej dříve pravidelně servisovala. Likvidátorem pojišťovny, jakož i mým servisním technikem bylo konstatováno, že se jedná o totální škodu a že vozidlo je neopravitelné.

Máme ze zákona právo na převod družstevního bytu do osobního vlastnictví, když byla anuita již splacená? A pokud se převod do osobního vlastnictví povede, musíme založit společenství vlastníků bytových jednotek SVJ i když budeme chtít zůstat pod správou bytového družstva (chceme mít pouze byty v osobním vlastnictví - cca 14 partají z 21)?

S manželem a mým bratrem plánujeme koupit nemovitost do podílového spoluvlastnictví - 4/5 do SJM (já + manžel) a 1/5 do vlastnictví bratra. Následně (cca 2020) je v plánu, že by nám bratr svou 1/5 daroval. Je možné, aby nám můj bratr daroval svou 1/5 darovací smlouvou do SJM?

Obdržela jsem od souseda dopis, kde namítá stávající hranici plotu. Nechala jsem pozemek zaměřit. Dle geometrického plánu je můj plot posunut cca o 1,6 metru na jednom konci v neprospěch souseda, celkem cca 28m2 celku. Pozemek jsem kupovala 2005, nyní je na pozemku dům, kde žiji.

1977 bylo vydáno povolení ke generální opravě oplocení. Majitelé sousedních pozemků se potom dohodli, že na společné hranici každý postaví samostatnou polovinu oplocení a bude vlastnit tu polovinu, kterou postavil. Bylo by zajisté nejlepší, kdyby si každý postavil svoji polovinu na svém pozemku.

Jak bych se měla finančně vyrovnat s přítelem. 01/2007 mi rodiče darovali dům, který je psán jen na mě. Na jeho rekonstrukci jsem si vzala úvěr na 300.000 Kč. Ze začátku splácel on a asi po 2 letech jsem ji začala platit taky s tím, že nějakou částku hradil stále i on. Splaceno 2016. Také se ze začátku podílel i na platbách za energie.

Já, moje sestra a naše neteř vlastníme pozemek (les) 17656 metrů čterečných. Já mám 7/30 podíl, sestra 4/30 podíl a neteř 19/30 podíl. Sestra i já chceme pozemek prodat a máme na náš podíl kupce. Neteř prodej odmítá. Rovněž nechce naše podíly odkoupit. Můžeme naše ’menšinové’ podíly prodat bez jejího souhlasu?

Chtěla bych se Vás zeptat, jestli i v současné době lze aplikovat vydržovací právo, když vlastníme nemovitost a k ní přilehlý pozemek cca 60 let a chybou v katastrální mapě teď dochází ke sporu s majitelem sousedního pozemku, který si na ten náš dělá nárok. Po celou tuto dobu pozemek udržujeme a podle mapy i vlastníme - za domem je průjezd zakreslen cca 3 m, který dříve sloužil k průjezdu povozu taženého krávami se senem.

Bydlíme v řadovém rodinném domě s menší zahrádkou. Majitel sousedního domu ho pronajímá nepřizpůsobivým občanům, kteří vyhazují odpad na zahradu, která přímo sousedí s naší (nábytek, elektrozařízení, oblečení, ad.). V tuto chvíli je výška odpadu průměrně 1 metr.

Zdědil jsem pozemky po svém strýci. Kolem roku 1980 "koupili" od mého strýce sousedé část pozemku a užívají je doposud jako zahrady (neexistuje žádná smlouva, dle jediné žijící pamětnice byla uzavřena pouze ústní dohoda o přenechání pozemku za podmínky, že sousedé vybudují plot a budou jej udržovat).