Počet stránek ve webu: 37.465

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Chtěli bychom darovat ženatému synovi stavební parcelu, na které chce s manželkou stavět. Hypotéku na dům si budou brát oba. Chceme parcelu darovat pouze synovi. Syn tvrdí, že je to problém, hlavně z důvodu hypotéky. Dá se toto nějak řešit, aby pozemek byl syna a dům společný? Jde mi především o vyrovnání v případě rozvodu. Děkuji moc za odpověď. Blažena.

Pokud vlastní jednu nemovitost (byt) více spoluvlastníků, ale využívá ji k bydlení jen jeden z nich, mají ostatní spoluvlastníci právo žádat od dotyčného nájemné. Moje dotazy: Jak se určuje výše nájemného, kterou lze požadovat? Lze nájemné požadovat i zpětně? Jak postupovat, když dotyčný spoluvlastník odmítne nájemné platit? Děkuji, Uršula.

Jsem vlastník pozemku, který je využíván jako příjezdová cesta k několika nemovitostem k nimž je zřízeno věcné břemeno. Ostatní vlastníci toto břemeno nemají. Cestu v současné době začal používat majitel bez věcného břemena k podnikání nákladními vozy a různou technikou. On sám má možnost použít svou přístupovou cestu, ale tu pronajal.

Majitel nemovitosti daroval stavbu synovi, aniž by nějak obdaroval druhé dítě. Nyní toho lituje, protože obdarovaný se k němu se chová hrubě (neprojevil vděk) a navíc původního majitele nemovitosti "vystrkal" do domova důchodců a nemovitost rozprodává. Domov důchodců je velká finanční zátěž původního majitele nemovitosti, tj. dárce. Co se s tím dá dělat a v jakém termínu? Děkuji, Alex.

Jsem majitelem bytu v Mikulově na Moravě, stavba stojí na pozemku, jedná se o 4 bytové domy. V každém bytovém domě je cca 6-8 bytů. Dle novely NOZ je od 1.1.2018 včleněno do českého právního řádu opět předkupní právo. Sousedka (tedy o jeden bytový dům vedle) prodala dle katastru nemovitostí svůj byt, vše je vidět při nahlížení do KN, kdy předala vlastnické právo na nabyvatele zcela cizí osobu.

Jsme vlastníky nebytové jednotky v bytovém domě. Naše nebytová jednotka má samostatný vchod, ostatní jednotky pak mají společný vchod jiný. Jediný důvod použít společný vchod je přístup k jističům. 2015 jsme měnili vstupní dveře do naší nebytové jednotky. Předem jsem se ptal předsedy, zda SVJ uhradí z fondu oprav výměnu těchto dveří.

Otec daroval mé sestře všechen nemovitý majetek. Proti tomu nic nenamítám. Na části jednoho pozemku jsme si však s manželem s vědomím rodičů r. 1996 založili zahradu, bylo nám slíbeno, že ji v budoucnu dostaneme do vlastnictví. V dobré víře, že zahrada se stane naším majetkem, jsme ji začali budovat.

Vlastníme s rodinným příslušníkem rodinný dům. Každý jedno patro + společné prostory. Spoluvlastník si k sobě nastěhoval člověka, který má dluhy a exekuce. Máme právo nesouhlasit, aby tato osoba v domě bydlela, když dům není rozdělen na bytové jednotky a tím ohrožuje i nás? Děkuji.

V 03/2007 mi darovací smlouvou rodiče darovali dům. Na opravě domu jsem se podílela polovinou. Od r. 2009 víkendy netrávím v tomto domě, ale na chalupě, což rodičům vadí a požadují vrácení daru. Přes týden zde bydlím a chodím do zaměstnání. O zahradu u domu se nestarám, protože zahradu vůbec nevyužívám, ale rodiče jsou fit a údržbu zvládají.

Bývalý partner má stále své věci v mém domě. Jedná se například o velké kusy nábytku a další rozměrné věci. Na moji žádost, aby si je odstěhoval, říká, že o ně nemá zájem. Požádám-li ho ale, aby mi dal písemný souhlas k jejich likvidaci, odmítá to s tím, že je nemá momentálně kam dát. Situace trvá několik měsíců.