Počet stránek ve webu: 37.233

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

S manželem plánujeme koupi pozemku, na kterém bychom chtěli stavět dům, jedná se o pozemek městský. Na pozemku je mnoho listnatých stromů. Jakmile bude pozemek v našem vlastnictví, jak by se mělo dále postupovat ve věci pokácení stromů? Může nám město nebo rada města nařídit pokácet pouze určité stromy? Děkuji za Vaši odpověď. Jana.

Může nám majitel pozemků (v malé obci), přes které máme příchody a příjezdy do našeho domu (není ošetřeno žádnou smlouvou) zakázat nebo nějak znemožnit (zátarasy a pod.) tyto příchody a příjezdy? Bude-li sepsána smlouva o výši nájmu za tyto (vrchní část domu, spodní část domu) příchody a příjezdy může si dát majitel pozemků jakoukoliv i nesmyslnou částku za m2?

Vlastníme s manželem polovinu RD a druhou polovinu vlastní můj synovec. Hypotéku máme společnou a nyní budeme žádat o rozdělení hypotéky a rozdělení domu na samostatné bytové jednotky. Synovec si do domu nastěhoval přítelkyni, která má exekuce a o které se na internetu píše jako o podvodnici. Tato slečna má bydliště na městském úřadě.

Vlastníme příjezdovou cestu rovným dílem se sousedem, který je majitelem vedlejší zahrady bez inženýrských sítí. Ten s námi navázal "dobrý" první dojem tím, že jsme nesouhlasili s položením elektriky skrz hranice našeho pozemku a vyhrožoval nám vyvlastněním.

V 10/2017 jsem po rodičích zdědila 2/3 domku a bratr zdědil 1/3. V domku nikdo z nás nebydlí. Platím základní poplatky, tj. elektřinu, vodoměr, odpady, daň. Rovněž vykonávám nezbytnou údržbu jako je sečení trávy, vypuštění vody z topení a zajištění domu přes zimu. Bratr se odmítá (velikostí svého podílu) na poplatcích i na údržbě domu podílet a žádá za svůj podíl mnohem vyšší částku než vyplývá ze znaleckého posudku.

Koupila jsem před několika léty pozemek, přes který protéká potok o šířce zhruba 0,30-0,40 m a hloubce 0,05-0,10 m, pramenící přibližně 1,0 - 1,5 km nad ním. Majitelem parcel od pramene potoku po mou parcelu je Povodí Moravy, které krátce nato, prohloubilo koryto potoka nad mou parcelou až na hranici mého pozemku do šířky cca 1,00-1,50 m a hloubky cca 1 m.

Řeším přístup k chatě, ve které celoročně bydlíme. Vede k ní travnatý sjezd. Uprostřed tohoto sjezdu, se nachází obecní přípojka kabelové televize. Podle dokumentace přípojky na obecním úřadu, měla přípojka stát cca 5 m vpravo, ve finále však skončila u nás ve vjezdu, zřejmě z důvodu chyby. Tato obecní přípojka je již pravděpodobně na mém pozemku nebo se nachází těsně na jeho hranici na pozemku obecním.

Po smrti otce 2013 a vyplacení družstevního bytu 2015 sestra přitlačila matku, ať na ní přepíše byt. Matka tam nadále bydlí a vše platí, přes 25 let. Bohužel byt je nepřepsaný s podmínkou dovolení dožití v bytě z důvodu nedomyšlení a deprese matky po smrti manžela. Také se matka bála, že když byt nedaruje, že jí dcera nebude pomáhat.

Obracím se na vás s dotazem, který se týká hrazení nákladů na energie na vytápění otop nemovitosti ve spoluvlastnictví - elektřina, uhlí, dřevo, plyn. Jsem spoluvlastníkem ideální poloviny RD se sestrou. V domě již mnoho let (cca 2008-2018) nežiji a na energie nepřispívám. Nyní sestra požaduje, abych zaplatila zpětně za všechny roky poměrnou část nákladů za energie (u některých položek i celé částky).

Jsme vlastníky komunikace a přilehlého zeleného pásu v ulici, kde máme dům. Domy na levé straně ulice jsou dle katastru do této ulice. Domy na pravé straně ulice přísluší do vedlejší ulice. Dům (napravo), k nám naproti přes ulici, původní majitel prodal a současní vlastníci se chovají bezohledně. Dům, který si koupili, má přístupy z obou ulic.