Počet stránek ve webu: 37.233

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Dotaz č. 1: V prohlášení vlastníka budovy má naše SVJ ve vymezení jednotek napsáno: "Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu, kanalizace, elektroinstalace, rozvod tepla s podlahovými konvektory, kromě stoupacího vedení včetně hlavních uzávěrů), vodoměry studené a teplé vody."

Mám byt v osobním vlastnictví, tedy OV. Byt je součástí společenství vlastníku bytových jednotek, tedy SVJ. Bohužel mi život otravují kouřící sousedé, kteří kouří na balkonech ve večerních a nočních hodinách (přičemž třískají balkonovými dveřmi tak, že mne vzbudí), kdy se mi při otevřeném balkónu či ventilačce valí kouř přímo do ložnice, kde spím a do dětského pokoje, kde spí děti.

Reklamuji již druhou topnou sezonu topení a byla jsem nucena nechat na vlastní náklady vypracovat znalecký posudek, ve kterém znalec píše, že je topení nedostatečné, aby byl byt dostatečně vytopen podle norem a mám mít topení větší. Také rovněž měření ze Zdravotního ústavu prokázalo, že teploty v bytě jsou nedostačující.

Jedná se o vnitřní byt v zateplené budově školy s plastovými okny. Budova je vytápěna dálkovým ohřevem přes hlavní měřič tepla a před bytem je nainstalovaný samostatný (kalorimetrický) měřič tepla. Výpočet spotřeby tepla pro byt je počítán pouze z údajů hlavního měřiče tepla celého objektu a přepočítán na m2 podle velikosti plochy bez ohledu na skutečný náměr měřiče pro byt.

Naše společenství vlastníků bytových jednotek SVJ má 96 bytových jednotek. Jeden byt má dva spolumajitele s poměrem 3/4 a 1/4. Na shromáždění majitelů bytů SVJ s 3/4 většinou nebylo umožněno hlasování neboť nedoložil zmocnění společného zástupce. Nyní máme dva výklady ("... zřejmě není třeba zmocnění ...") a JUDr. Čápa ("ustanovení §1185 jsou kogentní a je třeba zmocnění").

Dům na hypotéku ve společném jmění manželů SJM, v části domu bydlí moji rodiče, platí “energie”. Nelze vytvořit břemeno z důvodu hypotéky. Lze vytvořit “doživotní nájemní smlouvu”, která by jim zajišťovala bydlení stejným způsobem? Nájem formou plateb za energie, žádné hrozby vystěhování z důvodu oprav apod. ? Děkuji, Kristýna.

SVJ nechalo ze společných peněz na dlouhodobé záloze rekonstruovat lodžie, které jsou dle prohlášení vlastníka součástí bytu (SVJ vzniklo 2006), já jsem byt koupila již s rekonstruovanou lodžií. 2 pokojové byty lodžie nemají, tak je SVJ ze společných peněz vyplácí, ale mě odmítají vyplatit a nutí mě k demontáži.

Byl jsem od září 2017 studentem a bydlel jsem se třemi spolužáky v bytě u pána, který ubytovává studenty. Rozhodli jsme se studium ukončit a poslední nájem jsme zaplatili v prosinci a počítali jsme s propadnutím kauce což je uvedeno v dohodě o předání kauce, že kauce propadá při nedodržení termínu nájmu tj. 1 rok.

Jsem nájemník bytového družstva, tedy BD se smlouvou na dobu neurčitou od roku 1997. Nejsem člen BD. BD převádí v roce 2018 byty do osobního vlastnictví, tedy OV. Byty s nečleny BD chce prodat obálkovou metodou nejvyšší nabídce. Bez přednostního práva stávajícím nájemníkům, kterým v roce 2017 zaslali dopis s nabídkou odkoupení bytu a já jsem souhlasila.

Mám 2 dotazy týkající se našeho společenství vlastníků bytových jednotek, tedy SVJ: v našem panelovém domě jsme pronajali bývalé sušárny a kočárkárny. Nájemci těchto společných prostor mají s SVJ uzavřeny nájemní smlouvy, ve kterých je uvedeno, že kromě nájemného jim bude účtována spotřeba tepla, která bude po odečtu měřáků zahrnuta do nájmu těchto prostor.