Počet stránek ve webu: 38.009

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Mám delší dobu pronajatý byt na dobu určitou a i když smlouva skončila 30.6.2017, dále jsem byt užívala, platila nájemné a pronajímatel nájemné přijímal a teď najednou požaduje novou smlouvu a peníze s tím, že jsem byt užívala bez právního důvodu. Do nové smlouvy navrhuje konkrétně tento text:

Družka bydlí v obecním bytě již 6 let  (2012-2018) se svým synem. Dekret je psaný na ní. Nyní se chce přestěhovat ke mně a neví, zda obecní byt bude přepsán na syna (35 let) a zda syn v bytě může bydlet dál. Syn nevlastní žádnou nemovitost ani nemá vztah k žádné jiné nemovitosti. Děkuji za odpověď. Kryštof

Otec pronajal synovi před lety obrovskou zahradu, za symbolickou cenu 100 Kč/rok (kterou nicméně syn nikdy neuhradil). Je možné zahradu přepsat (prodat, darovat) někomu jinému, když v nájemní smlouvě je uvedena výpovědní lhůta jeden rok? Nyní se syn chová k otci zle, navíc do zahrady dělá zásahy, se kterými otec nesouhlasí.

Lze vystěhovat syna z domu, když se nastěhoval zpátky do domu svého otce, má tam trvalé bydliště?? Chlapci je 40 let, cca 15 let žil v zahraničí, nyní po návratu se nastěhoval i se svou manželkou zpět do rodného domu ke svému otci. Ten žije na baráku sám, společnost tedy uvítal.

Musí být hlasováno na shromáždění SVJ o jeho programu a jsou hlasování o jednotlivých bodech bez odsouhlaseného programu platná? Pokud se program neodsouhlasí, lze problematické body programu vyjmout a hlasovat o zúženém programu znovu? Děkuji za odpověď. S pozdravem Irena

Lze požadovat po SBD úroky z prodlení, pokud nevyplatí přeplatek za teplo v řádném termínu? Případně v jaké výši? Děkuji

Mám problém s přítelem. Máme pronajatý byt a je napsaný mě, ale přítel nechce odejít, i když je ve smlouvě jen jako příslušník domácnosti. Co mám dělat? Nechci to řešit přes policii. Přítel platil kauci a tu mu také vrátím, ale nechce odejít. Mám to nějak řešit s tím, od koho máme byt pronajatý? Děkuji, Gizela.

Jsme 3 vlastníci bytů v bytovém domě, nemáme společenství vlastníků bytových jednotek SVJ. Správce je majitel bytu s největším podílem na domě. Mají ostatní vlastníci nárok na nahlížení do bankovního účtu sloužícího pro správu domu? Mohou požadovat pravidelné bankovní výpisy? Moc děkuji za Vaši odpověď. Děkuji, Gita.

Četl jsem, že podnájemní smlouva je pro vlastníka bytu mnohem výhodnější než smlouva nájemní. Mám byt v osobním vlastnictví. Mohu se zájemcem o pronájem bytu přímo já uzavřít podnájemní smlouvu? Případně mohu s někým z rodiny, např. s mojí matkou uzavřít na daný byt smlouvu nájemní a ona uzavře se zájemcem smlouvu podnájemní?

V listopadu 2016 navrhla správkyně domu, že její známý řemeslník provede zateplení půdy. S touto skutečností seznámila všechny ostatní spoluvlastníky, že předběžná cena je 40.000 Kč. Ve skutečnosti neproběhlo zateplení půdy, ale pouze podlahy půdy. Kde byla pouze natažena minerální izolace, která ve skutečnosti neplní svůj účel, v létě je v domě nesnesitelné horko a v zimě izolace ochlazuje byty.