Počet stránek ve webu: 36.177

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jsem členkou bytového družstva. Kdo se má starat o okna? Moje se celou zimu mlží, kolem vzniká plíseň. Mohu žádat opravu (např. výměna skla za dvojsklo s meziskelní fólií), nebo okno patří uživateli bytu a musím si to zajistit a hradit sama? A druhý dotaz - komu patří balkon a jeho příp. opravy? Hradím a zajišťuji je já nebo BD?

Jsem členkou bytového družstva. Kdo se má starat o okna? Moje se celou zimu mlží, kolem vzniká plíseň. Mohu žádat opravu (např. výměna skla za dvojsklo s meziskelní fólií), nebo okno patří uživateli bytu a musím si to zajistit a hradit sama? A druhý dotaz - komu patří balkon a jeho příp. opravy? Hradím a zajišťuji je já nebo BD?

Příbuzenské vztahy na pracovišti: pracuji v bytovém družstvu, kde bylo v jednom případě při odchodu pracovnice do důchodu vyhlášeno výběrové řízení na její místo, a na základě výběrového řízení bylo toto místo obsazeno. Na další místa pak na ekonomickém úseku při odchodu dalších dvou pracovnic do důchodu, již žádné výběrové řízení nebylo vyhlašováno, nýbrž na tato volná místa byly přijaty dcery stávajících zaměstnanců.

Příbuzenské vztahy na pracovišti: pracuji v bytovém družstvu, kde bylo v jednom případě při odchodu pracovnice do důchodu vyhlášeno výběrové řízení na její místo, a na základě výběrového řízení bylo toto místo obsazeno. Na další místa pak na ekonomickém úseku při odchodu dalších dvou pracovnic do důchodu, již žádné výběrové řízení nebylo vyhlašováno, nýbrž na tato volná místa byly přijaty dcery stávajících zaměstnanců.

Jsem pachtýřem obchodního závodu LPG čerpací stanice, dotaz se týká toho, jestli propachtovatel (majitel) může neoprávněně bez mého souhlasu a mé přítomnosti vstupovat do objektu? Pokud nemůže, bere se to jako hrubé porušení nájemní smlouvy a může se nájemní smlouva ukončit ihned bez 3 měsíční výpovědní lhůty.

Jsem pachtýřem obchodního závodu LPG čerpací stanice, dotaz se týká toho, jestli propachtovatel (majitel) může neoprávněně bez mého souhlasu a mé přítomnosti vstupovat do objektu? Pokud nemůže, bere se to jako hrubé porušení nájemní smlouvy a může se nájemní smlouva ukončit ihned bez 3 měsíční výpovědní lhůty.

Jsem pachtýřem obchodního závodu LPG čerpací stanice, dotaz se týká toho, jestli propachtovatel (majitel) může neoprávněně bez mého souhlasu a mé přítomnosti vstupovat do objektu? Pokud nemůže, bere se to jako hrubé porušení nájemní smlouvy a může se nájemní smlouva ukončit ihned bez 3 měsíční výpovědní lhůty.

Jsem pachtýřem obchodního závodu LPG čerpací stanice, dotaz se týká toho, jestli propachtovatel (majitel) může neoprávněně bez mého souhlasu a mé přítomnosti vstupovat do objektu? Pokud nemůže, bere se to jako hrubé porušení nájemní smlouvy a může se nájemní smlouva ukončit ihned bez 3 měsíční výpovědní lhůty.

Pronajímám byt jehož nájemník mi dnes (13.10.2017) poslal výpověď nájmu z následujících důvodů: "Bohužel jsme nuceni z hygienických a ze zdravotních důvodů ukončit nájem v bytě. V této bytové jednotce se i přes veškerou snahu o větrání atd. vytváří rozsáhlá plíseň na zdech, nábytku, oblečení, odpadávají kusy zdí, malby a vlhkost se vysráží i na podlaze zadních místností tak, že některé dny když přejedete dlaní po podlaze, máte dlaň mokrou jako po umytí, atd.

Pronajímám byt jehož nájemník mi dnes (13.10.2017) poslal výpověď nájmu z následujících důvodů: "Bohužel jsme nuceni z hygienických a ze zdravotních důvodů ukončit nájem v bytě. V této bytové jednotce se i přes veškerou snahu o větrání atd. vytváří rozsáhlá plíseň na zdech, nábytku, oblečení, odpadávají kusy zdí, malby a vlhkost se vysráží i na podlaze zadních místností tak, že některé dny když přejedete dlaní po podlaze, máte dlaň mokrou jako po umytí, atd.