Počet stránek ve webu: 37.737

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Strýc má pronajatý byt v Komunitním dome seniorů (dále jen KoDus) v Bystřici okres Frýdek-Místek. Tyto byty mají charakter podporovaných bytů zvláštního určení a nakládání s nimi a jejich pronájem se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb OZ. Strýc se nastěhoval do bytu 1.11.2017 a první dotaz se týká prvního vyúčtování.

Dotaz se týká stavebního práva, konkrétně oprav stavby na pozemku, jejíž vlastníci jsou rozdílní. Stavba byla postavena 1986 a využívána byla jiným vlastníkem jako skladovací a nebytový prostor, následně v roce 2003 byla kolaudována jako obchodní prostory. V roce 2012 přešla směnou do mého vlastnictví, bohužel to byl velký zbor, opadané zdivo, střechou zatékalo, výkladce rozbité, apod.

Sdružení společensví vlastníků bytů Novákova 368, registrovaný název od 12/1996. Děvět vlastníků bytů, devět spoluvlastníků domu a pozemku. Nyní jsme tlačeni ke změně názvu, změně stanov. Jsme povinni se podřídit k těmto změnám? (dikce zákona 89/2012 Sb.) nebo stačí doplnit stávající stanovy notářsky ověřeným dodatkem o nutné prvky stanov dle uvedeného zákona.

Pronajímám byt a chtěla bych nájemci dát Výpověď z bytu z důvodu prodeje. S nájemcem jsem se už dohodla, že byt k 31.12.2018 opustí. Nájemce má smlouvu do 31.12.2019, ale byt chci prodat v lednu 2019. Prosím o radu, jak mám postupovat, jaký § se k dané situaci vztahuje, jak má Výpověď z bytu vypadat - VZOR, kdy mám nájemci vrátit vratnou kauci (po vyúčtování za topnou sezonu? ) atd. ? Děkuji za odpověď. Anděla.

Dcera pronajala byt na 4 měsíce, na dobu určitou do 31.8.2018. V ujednání ve smlouvě je, že v případě prodlevy s placením nájmu o více než 14 dní může dát nájemníkovi výpověď s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Tak se i stalo, vůbec nezačal platit, výpověď převzal 29.6.2018.

Obracím se na Vás s dotazem, který se týká finančního vyrovnání dle § 7 odst. 3 zákona 67/2013 Sb. Bydlím v nájemním domě. Dne 25.6.2018 jsem obdržela opravné vyúčtování služeb za rok 2017. Nedoplatek je požadován uhradit v termínu do 31.8.2018. Je to oprávněný požadavek? Pro finanční vyrovnání dle výše uvedeného zákona platí 4 měsíční lhůta ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.

V našem bytovém domě existuje fond oprav, do kterého přispívají ostatní spoluvlastníci. Ale jedna spoluvlastnice, která sama sebe pověřila vybírat peníze není ochotna ani ukázat kolik máme naspořeno v našem fondu. Když jí slušně požádám, není ochotna ukázat faktury ani hospodaření ve fondu.

Manžel se chce rozvést. Manželé jsme 15 let, spolu žijeme ve společné domácnosti 25 let. Žijeme ve vile za 7,5 milionu. Byl majitelem nemovitosti ještě před svatbou (dědictví). Hypotéka na opravu domu se splácí cca 15 let (hypotéka na 25 let komplet). Máme 2 děti, z toho 1 je handicapované, děti zcela závislé 7 a 11let. Jakákoli změna životní se odráží na zdravotním stavu dítěte.

V domě vlastněném 3 spoluvlastníky mi pronajal jeden z nich byt, který byl mnoho let v užívání jeho manželky a dětí. Ti už v bytě nebydleli, tak mi pronajal 3 + 1 v roce 2012. Uzavřeli jsme písemnou smlouvu na dobu neurčitou. Sám ve stejném domě bydlel také. Bydlím zde dosud, nyní pronajímatel zemřel.

Jak odpovědět na obdržený návrh jednoho z pronajímatelů na zvýšení stávajícího nájmu bytu. V bytě bydlíme (2 osoby) cca 55 let, cca 25 let je cihlový dům z r. 1880 ve vlastnictví dvou majitelů, rovněž tak i můj byt patří každému z nich polovinou. Poslední navýšení nájmu bylo v roce 2013. Řadu let probíhaly na domě stavební úpravy bez snížení nájmu, nyní drobnější, avšak neustále.