Počet stránek ve webu: 37.118

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Dům na hypotéku ve společném jmění manželů SJM, v části domu bydlí moji rodiče, platí “energie”. Nelze vytvořit břemeno z důvodu hypotéky. Lze vytvořit “doživotní nájemní smlouvu”, která by jim zajišťovala bydlení stejným způsobem? Nájem formou plateb za energie, žádné hrozby vystěhování z důvodu oprav apod. ? Děkuji, Kristýna.

SVJ nechalo ze společných peněz na dlouhodobé záloze rekonstruovat lodžie, které jsou dle prohlášení vlastníka součástí bytu (SVJ vzniklo 2006), já jsem byt koupila již s rekonstruovanou lodžií. 2 pokojové byty lodžie nemají, tak je SVJ ze společných peněz vyplácí, ale mě odmítají vyplatit a nutí mě k demontáži.

Byl jsem od září 2017 studentem a bydlel jsem se třemi spolužáky v bytě u pána, který ubytovává studenty. Rozhodli jsme se studium ukončit a poslední nájem jsme zaplatili v prosinci a počítali jsme s propadnutím kauce což je uvedeno v dohodě o předání kauce, že kauce propadá při nedodržení termínu nájmu tj. 1 rok.

Jsem nájemník bytového družstva, tedy BD se smlouvou na dobu neurčitou od roku 1997. Nejsem člen BD. BD převádí v roce 2018 byty do osobního vlastnictví, tedy OV. Byty s nečleny BD chce prodat obálkovou metodou nejvyšší nabídce. Bez přednostního práva stávajícím nájemníkům, kterým v roce 2017 zaslali dopis s nabídkou odkoupení bytu a já jsem souhlasila.

Mám 2 dotazy týkající se našeho společenství vlastníků bytových jednotek, tedy SVJ: v našem panelovém domě jsme pronajali bývalé sušárny a kočárkárny. Nájemci těchto společných prostor mají s SVJ uzavřeny nájemní smlouvy, ve kterých je uvedeno, že kromě nájemného jim bude účtována spotřeba tepla, která bude po odečtu měřáků zahrnuta do nájmu těchto prostor.

Mám dotaz ohledně nájemní smlouvy motorového vozidla podle § 2201 a následně občanského zákoníku. Smlouva byla sepsána mezi přítelkyní a firmou provozující taxislužbu v Praze. Firma dosadila nového generálního ředitele a začaly se dít věci. Dispečink dodával nevýhodné zakázky - skryté cíle a to nás vedlo k tomu, že jsme chtěli podat výpověď.

Mám v nájmu byt, smlouva je psaná pouze na mě. V bytě žije se mnou také moje matka (nyní i přítelkyně). Nejsme vlastníky žádné nemovitosti. 01/2017 jsem si našel přítelkyni, která nyní žije se mnou v tomto bytě a matka s tím nesouhlasila. Snažil jsem se s matkou domluvit, ale bez úspěchu.

Mám firmu, která je v nájmu. Jedná se o nemovitost o několika bytech v osobním vlastnictví. Správu nemovitosti zajišťuje firma.
1. Je možné ve vyúčtování účtovat "správu nemovitosti - bytu", zdá se mi, že správcovskou firmu platíme my nájemníci. Nepřijde mi, že by spadala správa nemovitosti pod drobnou opravu nebo běžnou údržbu. V nájemní smlouvě nemáme uvedeno, že budeme platit správu nemovitosti.

Bydlím v bytovém domě o 6 bytových jednotkách, SVJ. Byty máme v osobním vlastnictví, OV. 5 bytů je vytápěných naši vlastní společnou kotelnou. Účetnictví nám dělá bytové družstvo BD, na jehož popud (?) nám v listopadu 2016 namontovali indikátory vytápění. Chtěl bych se zeptat, jestli v takovém malém bytovém domě s vlastní kotelnou musí být měřiče tepla na radiátorech?

Jsme společenství vlastníků bytových jednotek SVJ, které vzniklo před účinností nového občanského zákoníku. Tomuto zákoníku jsme přizpůsobili za přítomnosti notáře stanovy. Je nutná přítomnost notáře k jakékoliv změně (třeba i jen přidání či vypuštění jednoho slova, či věty) v textu stanov?