Počet stránek ve webu: 37.465

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Chtěla jsem se zeptat, jestli většinový vlastník v SVJ, který je i správce domu nemusí svolávat shromáždění jednou za rok a může si svévolně navyšovat odměny - že si je odsouhlasí tím většinovým podílem? V domě tímto nemáme žádné slovo a ve všem nás má "v kleštích". Děkuji, Bohdana.

Měl bych dotaz na výklad nájemní či pachtovní smlouvy, kterou jsem podepsal v roce 2007. Ve smlouvě je uvedeno, že:
1/ „...v příloze číslo 1. “ (já však žádnou takovou přílohu č. 1 je-li mi známo nepodepsal a tak smlouvu zpochybňuji zrovna tak, jako rozsah pronajatých pozemků v této příloze)

V listopadu 2017 jsme se odstěhovali z bytu, ve kterém jsme bydleli 2 roky. Majitel nám totiž v březnu 2017 oznámil, že jej prodává. Následně nám zaslal dopis o jeho prodeji a prosil o zpřístupnění bytu k prohlídkám. S tímto jsme tedy souhlasili. Asi od léta na nás jeho realitní makléř vyvíjel tlak, kdy se odstěhujeme, že má několik vážných zájemců a oni potřebují znát datum, kdy bude byt volný.

Mám dotaz ohledně plateb záloh za strýce, který zemřel 11.2.2017, kdy nám správce zodpovědný za služby spojené s užíváním bytu posílá platby i za období, kdy již strýc nežil, a v bytě se jakékoliv služby nevyužívaly. V bytě byla vypnuta elektřina, žádný odpad nebyl vytvořen, a vodné a stočné jakbysmet.

Odjela jsem pracovat do zahraničí a manžel po 4 letech vyměnil zámky u dveří. Napsal mi, že by se chtěl rozvést, já jeho rozhodnutí respektuji. Do bytu jsem se vracela 2 krát do roka a nyní mám zamezený přístup do bytu, kde mám všechny dokumenty a své věci. Má na to právo? Pokud dojde na rozvod dohodou, musím být přítomna u soudu a mám právo na věci, které jsme si za dobu manželství pořídili? Děkuji, Dagmar.

Do budoucna uvažuji, že bych určitou část bytu, ve kterém jsem nájemce (a řádně platím nájem majiteli), rád podnajímal jiné osobě. Rád bych požádal o upřesnění některých pasáží zákoníku s názvem Podnájem a Členové nájemcovy domácnosti. V ustanovení § 2274 se píše, že Nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí, i bez souhlasu pronajímatele.

Chtěla jsem se zeptat na formulaci, kde se uvádí, že: "se změnou vlastníka věci přechází práva a povinnosti z pachtu na nového vlastníka jako propachtovatele." Platí to však i v případě, že na nového vlastníka byla převedena v září roku 2016 jen jedna z propachtovaných věcí (např. jen jeden z pěti propachtovaných pozemků)?

Soused mě křivě obvinil, že můj pes 24 hodin štěká, což je lež, navíc v noci je absolutní klid. Dal mě k soudu. Jak se mohu bránit? Soudu jsem dodala videonahrávky, kde je vidět, že jeho obvinění je lživé. Děkuji, Simona.

Na konci januára 2018 som si začala prenajimat nový byt. Podľa zmlúv by mal obsahovať práčku so sušičkou a umývačku. Po nastahovani som ale zistila, že tieto spotrebiče nefungujú. Navyše, v byte sa nachádzali ďalšie detaily, napríklad ako plieseň, ktoré hovoria o tom že byt nebol riadne pred mojim nastahovanim skontrolovaný.

Dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. došlo ke změně určení společných prostor (např. sklepní kóje již nejsou součástí bytu apod.). Tím ale dochází ke změně spoluvlastnického podílu a tudíž to ovlivní i rozúčtování nákladů a údaje v prohlášení vlastníka. Výbor SVJ nechal shromáždění vlastníků odsouhlasit tuto změnu v prohlášení vlastníka (dle stanov postačilo ke změně prohlášení 3/4 přítomných), byla jsem proti.