Počet stránek ve webu: 36.844

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Řeším autorská práva. Chtěla bych prodávat portréty celebrit obkreslené z fotek. Nevím, jak dalece se portrét musí lišit od fotografie (detaily, barvou, obrysem, pozadím), aby toto, bez souhlasu celebrity, nebylo právně napadnutelné. Mohu vystavovat portréty, které jsou věrné kopie? Děkuji. Uršula.

Mým podnikatelským záměrem je digitalizovat (skenovat a v PC upravovat) materiály zákazníků. Některé z těchto materiálů mohou být autorskými díly (např. knihy). Nebude samozřejmě v mých silách ani v mém zájmu vyžadovat od zákazníka potvrzení a sám jej pak ověřovat. Je možné odpovědnost delegovat na zákazníka, např. ve smyslu § 30 Autorského zákona? Děkuji, Petr.

Na základě smlouvy o sdružení postavilo bytové družstvo BD spolu s městem bytové domy. Domy byly vystavěny podle návrhu kanceláře architektů (najalo si ji město). Vztahují se na stavební úpravy domů autorská práva architektů, která nějak omezují vlastníka? Pokud ano, tak z čeho vycházejí a jaký je jejich rozsah (co lze a co nelze bez svolení architektů změnit)?

Jsem autorka e-knihy, kterou vydal vydavatel (vlastní ISBN). Mám právo prodávat tuto svou e-knihu sama, např. na vlastních stránkách, anebo v některém shopu, např. www.fler.cz, (kde prodejce platí za své prodané dílo provizi provozovateli webu)? Ve smlouvě s vydavatelem mám uvedeno, že mu jako autorka uděluji nevýhradní licenci k šíření díla.

Rekonstruujeme stavbu velkého objektu. Bohužel jsme se dali do kupy s člověkem, který objekt znal a už měl rozpracované projekty na tento objekt. Nemá autorizaci, ani není Ing. ani architekt, pouze střední stavařská + 10 let zkušeností. Dostali jsme se s ním do rozporu jelikož nedodělával práci, dělal chyby, nedodržoval termíny atd.

Rekonstruujeme stavbu velkého objektu. Bohužel jsme se dali do kupy s člověkem, který objekt znal a už měl rozpracované projekty na tento objekt. Nemá autorizaci, ani není Ing. ani architekt, pouze střední stavařská + 10 let zkušeností. Dostali jsme se s ním do rozporu jelikož nedodělával práci, dělal chyby, nedodržoval termíny atd.

Rekonstruujeme stavbu velkého objektu. Bohužel jsme se dali do kupy s člověkem, který objekt znal a už měl rozpracované projekty na tento objekt. Nemá autorizaci, ani není Ing. ani architekt, pouze střední stavařská + 10 let zkušeností. Dostali jsme se s ním do rozporu jelikož nedodělával práci, dělal chyby, nedodržoval termíny atd.

Ozvali se nám zástupci od Louis Vuittona (LV) a chtějí po nás, abychom stáhli svou ochrannou známku, že je zaměnitelná s jeho znaky. Ochrannou známku vlastníme již rok a půl (02/2016-08/2017) v dobré víře, že se na dekoraci skla znaky LV nevztahují.

Ozvali se nám zástupci od Louis Vuittona (LV) a chtějí po nás, abychom stáhli svou ochrannou známku, že je zaměnitelná s jeho znaky. Ochrannou známku vlastníme již rok a půl (02/2016-08/2017) v dobré víře, že se na dekoraci skla znaky LV nevztahují.

Ozvali se nám zástupci od Louis Vuittona (LV) a chtějí po nás, abychom stáhli svou ochrannou známku, že je zaměnitelná s jeho znaky. Ochrannou známku vlastníme již rok a půl (02/2016-08/2017) v dobré víře, že se na dekoraci skla znaky LV nevztahují.