Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Obec mi bez mého vědomí přes můj pozemek udělala část silnice. Udělali 04/2017 a 05/2018 u domu postavila lampu a to vše bez upozornění. Zajímá mě, zda to musí někam zapsat, je to přece nějaký druh věcného břemene. A zda mám nárok na odškodné a ještě mi na pozemku chtějí zhotovit chodník.

Ten tu nechci, neměla bych kde parkovat vůz. Toto všechno bez toho, že by mi dali vědět dopředu, musím toto trpět? Pokud ano, za jakých podmínek. Děkuji, Kristýna.

ODPOVĚĎ:
Silnice náleží do kategorie dopravních staveb, pro její vybudování je proto zapotřebí povolení speciálního stavebního úřadu, kterým je v tomto případě silniční správní úřad. V první řadě Vám proto doporučuji kontaktovat místně příslušný silniční správní úřad (městský úřad) a zjistit, zda v případě výstavby silnice na části Vašeho pozemku proběhlo nějaké územní a stavební řízení a z jakého důvodu jste o jeho konání nebyla informována.
Vzhledem k tomu, že silnice je částečně umístěna na Vašem pozemku, měla jste se stát účastnicí územního a stavebního řízení, přičemž byl zapotřebí Váš souhlas, popř. mělo proběhnout vyvlastňovací řízení. Pokud byla silnice na části Vašeho pozemku postavena bez Vašeho souhlasu, resp. bez toho, aby proběhlo řádné územní a stavební řízení, můžete u silničního správního úřadu iniciovat zahájení řízení o odstranění nepovolené stavby (silniční správní úřad na Váš podnět provede šetření a zjištěnou situaci vyhodnotí).
Prakticky totéž platí rovněž o chodníku. Na Vašem pozemku může být chodník zřízen v zásadě s Vaším souhlasem. I v tomto případě můžete kontaktovat místně příslušný stavební úřad či silniční správní úřad (podle toho, u kterého z nich je/bylo příslušné řízení týkající se chodníku vedeno).
Shora uvedené by nemuselo platit v případě, kdy by Vámi vlastněný pozemek (resp. jeho část) náležel do veřejného prostranství obce (tato skutečnost však z Vašeho dotazu nevyplývá).
Co se týče vybudování lampy veřejného osvětlení, je podstatný § 35/3 zákona o pozemních komunikacích, dle něhož platí, že vlastník nemovitosti sousedící s průjezdním úsekem silnice nebo s místní komunikací v zastavěném území obce je v nezbytně nutných případech povinen za jednorázovou úhradu strpět zřízení věcného břemene na své nemovitosti spočívajícího v umístění veřejného osvětlení. S odkazem na toto ustanovení se proto obraťte s dotazem na obecní úřad.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Musí majitel soukromého pozemku před domem souhlasit s postavením lampy veřejného osvětlení před domem?