Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Bydlíme s manželem u jeho rodičů v domě a ještě tady bydlí rodiče manželovy maminky. Z nemovitosti jsem s manželem vyplatila bratra maminky manžela (strýce), který vlastnil 1/4. Dům má tři patra každe patro je samostatné pro život každé z rodin. Maminka manžela vlastní 1/2 domu jeji manžel 1/4 a my s manželem jako SJM zbytek 1/4.

Maminka mažela dostala 1/2 darem od svého otce, který tu žije. Bylo zřízeno i vecné břemeno, tedy služebnost užívání pro jejího otce. Mé dotazy: My jsme si svoji 1/4 koupili od toho bratra (strýce) tudíž se na nás vztahuje věcné břemeno užívání a vše co je ve smlouvě o věcném břemenu uvedeno? Vztahuje se na nás i darovací smlouva, kterou podepsala maminka manžela svému otci, který jí daroval 1/2? Darovací smlouva a smlouva o služebnosti je každá samostatná nebo se spojují? Je možné se nějak bránit otci maminky (dědovi), který má zde služebnost neboli věcné břemeno, aby nás v našem bydlení neomezoval. Zůstali jsme v domě jen já s manželem. Rodiče manžela to vzdali a odstěhovali se. Otec maminky manžela stále vyhrožoval odebráním daru pro nevděk i když se o něj starali. Je mu 81 roků a je senilní. Děkuji, Božena

ODPOVĚĎ:
Bohužel bez shlédnutí smluv nelze odpovědět, zda se na vás vztahuje věcné břemeno, je třeba vidět, jak je ve smlouvě věcné břemeno specifikováno a jak je vymezeno. Pokud Vás člověk, který v nemovitosti žije, obtěžuje a omezuje v bydlení, je možné věc řešit jako klasický sousedský spor, tj. domáhat se u soudu soudního rozhodnutí, jímž by bylo uloženo této osobě nepokračovat v tomto jednání. Dále máte možnost žalovat o zrušení věcného břemene s odůvodněním, že tato osoba věcné břemeno zneužívá a znemožňuje bydlení dalším osobám. Nebo je možné zvážit i otázku omezení svéprávnosti otce, pokud trpí demencí a je agresivní a pro své okolí nebezpečný.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Agresivní osoba s věcným břemenem, služebností - zrušení z důvodu zátěže pro majitele, spolumajitele bytu, domu, nemovitosti