Počet stránek ve webu: 37.076

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

09/2014 jsem pronajala byt. 04/2017 jsem dala nájemníkům výpověď z nájemní smlouvy. Dluží mi 53.474 Kč, ke splácení ani zaplacení se nemají, co mohu dělat abych peníze dostala? Děkuji, Petra.

ODPOVĚĎ:
Zašlete jim doporučeně předžalobní upomínku, ve které je upozorněte na vznik dluhu a Vaše odhodlání obrátit se na soud, pokud neuhradí dobrovolně. V upomínce jim stanovte lhůtu k zaplacení. Pokud neuhradí, obraťte se na soud s žalobou o zaplacení, kde popište, za jakých podmínek dluh vznikl. Soudu budete hradit soudní poplatek 5% žalované částky, ovšem v případě úspěchu ve sporu bude žalované straně uložena povinnost Vám poplatek vrátit. Nebo se můžete obrátit na advokáta, který Vám se sepisem žaloby pomůže. Seznam advokátů naleznete na www.advokatikomora.cz.