Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jsem v rozvodovém řízení a s manželem jsme měli v nájmu byt od města. Já se od něj odstěhovala a teď bydlím u rodičů, nájemní smlouva je psána na nás oba. Můžu si zažádat o pronájem nebo hledat jiný podnájem? Děkuji, Magda.

V případě, že mám od partnera se kterým žiji, podepsanou a bankou potvrzenou plnou moc související s jeho finančními
službami, končí tato plná moc při jeho případném úmrtí a zda už nebudu moci s jeho finančními prostředky nakládat do vypořádání dědictví. Děkuji. Barbora

Soused - vlastník bytu nad námi pronajímá svůj bytu Ukrajincům. Ti nás již 3x vytopili. Byt nemá opravený odtok z pračky, hadice ústí do vany přivázaná k baterii. Obklady na WC a v koupelně se uvolnily, nadzvedla se podlaha v chodbě. Pojišťovna uhradila cca 19 tis. Kč. Nabízela jsem mu, že zaplatím opravy odpadu. Vlastník to nechce. To ale není ten hlavní problém.

Máme písemně uzavřenu Nájemní smlouvu na pronájem bytu na dobu určitou. V této smlouvě je mj. uvedeno následující ustanovení: "Tuto smlouvu lze vypovědět i bez uvedení důvodu ze strany nájemce i ze strany pronajímatele, v jednoměsíční lhůtě, která začíná plynout první den měsíce následujícího poté, co byla výpověď doručena."

Co mohu dělat, když jsem se stal vlastníkem bytu a chaty darováním od rodičů, kde oni mají věcná břemena užívání. Problém nastal 03/2018-03/2019, kdy je mi zakazováno přijet do bytu kde matka žije a já tam mám trvalé bydliště. Navíc platím 2/3 všeho. Bydlím tedy na chatě se svojí přítelkyní, kde také vše platím. Navíc umožňuji pobyt, když neohlášeně přijedou se rekreovat.

Dědictví po mém manželovi bylo rozděleno tak, že jedna moje dcera má 1/8 nemovitosti a já 7/8. Domluvily jsme se, že v případě prodeje domu ona dostane 1/8 z prodejní ceny. Obávám se z její strany exekutora. Má několik půjček, nejraději bych jí vyplatila již teď. Ale protože tolik peněz nemám, dala jsem jí 250 tisíc Kč. Je možné nějakým způsobem snížit její část podílu na dědictví o vyplacené peníze? Např. místo 1/8 domu že by vlastnila už jen 1/10.

Mám dotaz ohledně inkasní společnosti. Ozvala se nám na email inkasní společnost EOS s tím, že jim UPC postoupilo pohledávku mého otce. Jedná se o nedoplatek po ukončení smlouvy a navrácení zařízení. Smlouvu ukončili, protože se stěhovali ke mě do domu ze zdravotních důvodů. Vše jsme vrátili a mysleli si, že je vše ukončeno. Jenže UPC po nějaké době prý zasílalo upomínky na starou adresu (informace z callcentra přímo UPC kde jsem se již informoval) a poté postoupili pohledávku na cca 288 Kč právě firmě EOS.

Máma vlastní 2/3 rodinného domu. Já jsem syn. A moje dvě sestřenice, tak vlastní každá 1/6 domu. A mámy plán je takový: chce odkoupit oba podíly a pak celou nemovitost darovat s darovací smlouvou mně jako synovi. Matka ale neví kde sestřenice bydlí ani nemám žádné spojení tel, email. Máme jen adresu z katastru nemovitostí ČR. Chceme napsat dopis ve kterém by bylo, že máma chce odkoupit podíl každé, cena za jejich podíl. A jestli by bylo možné do dopisu přidat rovnou smlouvu na koupi jejich podílů. Tak se chci zeptat jestli máte nějaký dopis, kterých bych mohl poslat pod hlavičkou mámy a i tu smlouvu. Nebo jestli navrhujete nějaké jiné řešení. Když by odmítli cenu co dál dělat? Máme i cenový odhad nemovitosti. A když by souhlasily tak jaký by byl další postup. Děkuji, Ctibor

S přítelem žiji v domě, který si postavil se svou bývalou manželkou. Na vyrovnání společného jmění manželů SJM a na opravy si vyřídil hypotéku u Moneta Money Bank. Od ledna 2019 mám v jeho domě trvalý pobyt. Dohodli jsme se, že mu pomohu splácet hypotéku a on mi bude darovat 1/4 domu. Je to možné, když v katastru nemovitostí je jako spoluvlastník uvedena banka?

Dovoluji si požádat o radu ve věci uplatnění náhrady škody vůči státu dle zákona č. 82/1998 Sb. , v souvislosti se zahájeným trestním řízením, které ve finále skončilo zproštěním obžaloby v plném rozsahu odvolacím soudem. Po část trestního řízení jsem byla v pozici zákonného zástupce - matka (obžaloba na mého, tehdy nezletilého syna, byla vznesena ještě v době, kdy mu bylo 17 let, OČTŘ tvrzený skutek se měl stát v době, kdy mu bylo 16 let).