Počet stránek ve webu: 36.308

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Dcera s přítelem neměla kde bydlet. Smluvně jsem jim darovala část pozemku, co jsem zdědila po rodičích. Každému ideální polovinu bez bližšího vymezení či zaměření. Smlouva neměla žádnou pojistku ve smyslu, že to platí pouze, když tam zůstanou oba dva. Bohužel se rozešli a přítel si polovinu ponechal - vždyť je jeho.

Zemřela nám babička, bez závěti s dluhy (175.000 Kč). Je tomu tak, že 1/2 domu je dědy a matka s tetou dědí každá 1/4? Ohledně dluhů, prý se dělí mezi matku a tetu, děda je zcela mimo, jelikož nic nedědí (jeho ta 1/2 domu byla v rámci manželství). U notáře nám bylo řečeno, že matka s tetou budou muset každá zaplatit polovinu dluhu.

Jsem revizorem velkého společenství vlastníků bytových jednotek, tedy SVJ. Předsednictvo usiluje o zateplení průčelí domu, včetně vnitřku lodžií, čemuž se značný počet vlastníků brání. Smlouva o převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví uvádí, že předmět vlastnictví je smlouvou ohraničen mimo jiné - vnitřními plochami stěnových plášťů včetně oken, skleněných výplní, zábradlí lodžií.

Při pronájmu veřejných nebytových prostor (sklep, dílna) v domě SVJ, vlastníkům bytů v daném domě, lze požadovat ze strany výboru domu pro svoji potřebu od nájemců daných prostor náhradní klíče k těmto veřejným nebytovým prostorám. Pokud ano, tak prosím sdělit z. č. §, písmeno, pokud ne tak nic. Děkuji za informaci, Milan.

Rád bych se zeptal na možnost vymáhání částky za kompenzaci zpožděného letu kvůli technickým problémům u společnosti Travel Service. Potkalo mě to při návratu z dovolené v dubnu 2017 spolu s dalšími 160 cestujícími. Zpoždění letu z Egypta bylo přes 30 hodin a dle Evropského parlamentu a rady (ES) č. 261/2004 je za toto kompenzace 400 EUR.

Manžel 2015 získal darem zemědělské pozemky, část jich obdržela i manželova matka. Nebyl znám žádný závazek, byly tedy propachtovány místnímu zemědělci. Jiný subjekt nyní uplatňuje nároky na užívání plynoucí z nájemní smlouvy, k čemuž mělo dojít 2013. V jeho pozůstalosti byla nalezena smlouva, platná do 31.12.2012, další již ne.

Mám dotaz ohledně souseda - zemědělce, který chová stádo krav, které neustále bourá plot a lezou na naši louku, kde chováme koně. I přes neustálé upozorňování na daný problém se nám akorát vysmívá a já nevím, jak se mohu bránit. Louky mám na dotace od pozemkového úřadu, ale nejsou mé, jen je mám v řádném pronájmu a bojím se, aby krávy neublížili např. hříbátkům. Mohu se nějak bránit? Děkuji za radu, Vlastimil.

S majitelkou bytu jsme s přítelem uzavřeli nájemní smlouvu, která byla sjednána na dobu určitou a to v období od 1.1.2014 do 31.12.2015. Ve smlouvě stojí, cituji: "Tato smlouva může být prodloužena dohodou smluvních stran. Dohoda o prodloužení nájemní smlouvy musí mít písemnou formu a musí být odsouhlasena a podepsána oběma stranami."

Jsme SVJ v domě, v němž vlastníme 28 vymezených jednotek, z toho jsou většina byty a několik garáží. Dle zákona č. 89/2012 §1180 odst. 2 se příspěvky na správní činnost rozvrhnou na každou jednotku stejně. Je tím míněna výhradně bytová jednotka a za nebytové jednotky se příspěvky neplatí?

Chci se zeptat, kam hlásit/kam se obrátit se zanedbanou revizí plynových zařízení? Bydlíme v nájemním domě a jeho majitel, potažmo správcovská firma, zákonem dané kontroly zcela ignoruje. Děkuji, Stanislav.