Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

 Brožura k věcným právům ke stažení (791 kB, Adobe Acrobat dokument)

 

 Brožura ke smluvnímu právu ke stažení (1.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Brožura k rodinnému právu ke stažení (945.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

  Brožura k zákonu o mezinárodním právu soukromém ke stažení  (399.3  kB,   Adobe Acrobat dokument)

 Brožura k dědickému právu ke stažení (584.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Brožura k obecné části ke stažení (1 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Brožura k zákonu o obchodních korporacích ke stažení (600 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Brožura k náhradě újmy a bezdůvodnému obohacení ke stažení (896.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

Všechny články v sekci Nový občanský zákoník 2014: