Počet stránek ve webu: 37.465

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte. Na dotaz bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídají právničky Mgr. Klára Gaierová (insolvence) a Mgr. Renáta Benetková (exekuce).
Každý den po 16. hod. je možné uložit 4 ks dotazů (kapacita vyprší vždy do 24 hodin a pak se obnovuje další den v 16 hod.).

Chcete-li přispět jakoukoliv částkou na chod poradny, můžete využít číslo účtu 2201139219 / 2010. Děkujeme.
Většina běžných situací již byla v exekuční a insolvenční poradně řešena, proto doporučujeme prohlédnout odpovězená témata. Je velmi pravděpodobné, že Váš problém již byl někým dotazován.
Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 4.373.670

Peníze v depozitu ČSSZ po ukončení konkurzu - přejdou peníze exekutorovi?

Odesláno: 09.11.2017 (17:10)
Otevřeno 287 x
 
Host 5407
Dobrý den.
Po zrušení mé insolvence následoval konkurs, který byl vedený jako nepatrný. Insolvenční správce poslední peníze srazil z mého Plného invalidního důchodu PID v dubnu 2017. Na můj dotaz na ČSSZ v Praze, proč mně stále strhávají přednostní pohledávku odpověděli, že peníze jdou od května 2017 do depozitu až do ukončení konkurzu. Ukončení konkurzu nabylo právní moci dne 7.9.2017 a mně stále strhávají přednostní pohledávku (mám dluhy pouze u banky). Dnes (09.11.2017) 9.11.2017 jsem se opět ptala, co bude s penězi v depozitu a proč mně stále strhávají přednostní pohledávku. Slečna z ČSSZ mně odpověděla, že to si rozhodnou exekutoři, kteří u nich přihlásili pohledávky.
Přednostní pohledávka prý bude přepočítána na nepřednostní od prosince 2017. Nic víc mně k tomu nebyla schopná říct.
Prosím, Ty peníze v depozitu, které mně byly strhávány jako přednostní pohledávka místo nepřednostní, všechny náleží exekutorovi?
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
 
Advokát
Dobrý den,

zda mají být prováděny srážky přednostní nebo nepřednostní rozhoduje povaha vymáhaného dluhu.

V případě, že exekuce je vedena pro plnění stanovené v ust. § 279 odst. 2 občanského soudního řádu (pohledávky výživného, pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví, pohledávky náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy, pohledávky daní, pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění, úrazového pojištění a důchodového zabezpečení, pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění, aj.), ze mzdy se provádí srážka tzv. přednostní.

Pokud však vymáhané plnění není tohoto charakteru, rozdíl mezi přednostní a nepřednostní srážkou náleží Vám a měl by Vám být ze strany ČSSZ vyplacen.

Doporučuji Vám zaslat na příslušnou ČSSZ doporučenou zásilkou žádost o vrácení rozdílu mezi provedenou přednostní a nepřednostní srážkou z invalidního důchodu, když máte za to, že tento rozdíl Vám náleží.