Počet stránek ve webu: 37.945

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Dobrý den.

Z důvodu reorganizačních prací a rozsáhlé SEO optimalizace poradny ke dni 13.11.2018 zastavuji chod v těchto oddílech:
- běžné (nepřednostní) dotazování
- online chat
- exekuční a insolvenční poradna.

Chod poradny bude plně obnoven od 7.1.2019.

Za vzniklé potíže se omlouvám a děkuji za pochopení.

Oblast přednostního dotazování (odpovědi do 3 dnů) zůstává funkční.

MUDr. Zbyněk Mlčoch - zakladatel, hlavní správce poradny

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 4.900.390

Zpětvzetí pohledávky věřitelem a změna procentuálního plnění nezajištěným věřitelům

Odesláno: 06.11.2017 (12:37)
Otevřeno 352 x
 
Host 5393
DOBRÝ DEN.
VE 42. SPLÁTKOVÝM MĚSÍCI TOHOTO ROKU ČERVENEC BYLO UHRAZENO 294.000 KČ Z CELKOVEHO DLUHU OD POČÁTKU INSOLVENCE 399.540 KČ.
POTÉ BYLA VZATA I SOUDEM JEDNA POHLEDÁVKA ZPĚT NA ČÁSTKU 99.000KČ, KDE BYLO PSÁNO VĚŘITEL VZAL SVOU POHLEDÁVKU ZA DLUŽNÍKEM ZPĚT V CELÉ SVÉ VÝŠI.
UČINILA JSEM ZMĚNU PROCENTUALNÍHO PLNĚNÍ NEZAJIŠTĚNÝM VĚŘITELŮM. NÁSLEDNĚ VE VÝPISU BYLA CELKOVÁ SUMA INSOLVENCE 319.000 KČ. NYNÍ JIŽ JSEM VE 44 SPLÁTKOVÉM MĚSÍCI A DLE MÝCH PROPOČTŮ Z POSLEDNÍCH 2 VÝPLAT SRÁŽKA 2X 11.500KČ A 7.800 KČ PLUS DEPONACE 6.534 KČ SAMOZŘEJMNĚ VŠE PO ODEČTENÍ VÝŽIVNÉHO A ODMĚNY PRO SPRÁVKYNI.
VYCHÁZÍ MI TO NA 25.834 KČ BY JIŽ ČÁSTKA 319000KČ BYLA I S DEPONAČNÍ ZÁLOHOU ZAPLACENA ALE SPRÁVKYNĚ MNĚ TVRDÍ ŽE JSEM NA 97 PROCENTCH TEPRVE KDYŽ VE 42 TÝDNU JSEM BYL NA 94 PROCENTCH POHLEDÁVKA ZPĚT VZETA BYLA 99000 KČ KDE BYLA NEZAJIŠTENÁ POHLEDÁVKA 1, 71000KČ A 2, 28000KČ A CHCI SE ZEPTAT JESLI TEDY ČÁSTKA 319000KČ PO ODEČTENÍ POHLEDAVKY BYLA CÍLOVÁ NEBO JAK TO TEDY JE?
 
Advokát Mgr. Klára Gaierová (insolv. poradna)
Dobrý den,

z Vámi popsaného nelze odvodit, z jakého důvodu byla pohledávka ve výši 99.000,- Kč vzata zpět.

V tomto ohledu doporučuji kontaktovat Vaši insolvenční správkyni s žádostí o zaslání aktuální zprávy o plnění oddlužení. Jedná se o formulářový tabulkový dokument, ze kterého je patrné pro každý jednotlivý měsíc kolik bylo na účet insolvenčního správce připsáno financí a jaké částky použil na úhradu své měsíční odměny a kolik bylo rozvrženo věřitelům. Ve spodní části tabulky je pak celkový součet splátek uhrazených věřitelům a procentní výpočet částky ve vztahu k celku.