Počet stránek ve webu: 37.465

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte. Na dotaz bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídají právničky Mgr. Klára Gaierová (insolvence) a Mgr. Renáta Benetková (exekuce).
Každý den po 16. hod. je možné uložit 4 ks dotazů (kapacita vyprší vždy do 24 hodin a pak se obnovuje další den v 16 hod.).

Chcete-li přispět jakoukoliv částkou na chod poradny, můžete využít číslo účtu 2201139219 / 2010. Děkujeme.
Většina běžných situací již byla v exekuční a insolvenční poradně řešena, proto doporučujeme prohlédnout odpovězená témata. Je velmi pravděpodobné, že Váš problém již byl někým dotazován.
Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 4.373.685

Zpětvzetí pohledávky věřitelem a změna procentuálního plnění nezajištěným věřitelům

Odesláno: 06.11.2017 (12:37)
Otevřeno 226 x
 
Host 5393
DOBRÝ DEN.
VE 42. SPLÁTKOVÝM MĚSÍCI TOHOTO ROKU ČERVENEC BYLO UHRAZENO 294.000 KČ Z CELKOVEHO DLUHU OD POČÁTKU INSOLVENCE 399.540 KČ.
POTÉ BYLA VZATA I SOUDEM JEDNA POHLEDÁVKA ZPĚT NA ČÁSTKU 99.000KČ, KDE BYLO PSÁNO VĚŘITEL VZAL SVOU POHLEDÁVKU ZA DLUŽNÍKEM ZPĚT V CELÉ SVÉ VÝŠI.
UČINILA JSEM ZMĚNU PROCENTUALNÍHO PLNĚNÍ NEZAJIŠTĚNÝM VĚŘITELŮM. NÁSLEDNĚ VE VÝPISU BYLA CELKOVÁ SUMA INSOLVENCE 319.000 KČ. NYNÍ JIŽ JSEM VE 44 SPLÁTKOVÉM MĚSÍCI A DLE MÝCH PROPOČTŮ Z POSLEDNÍCH 2 VÝPLAT SRÁŽKA 2X 11.500KČ A 7.800 KČ PLUS DEPONACE 6.534 KČ SAMOZŘEJMNĚ VŠE PO ODEČTENÍ VÝŽIVNÉHO A ODMĚNY PRO SPRÁVKYNI.
VYCHÁZÍ MI TO NA 25.834 KČ BY JIŽ ČÁSTKA 319000KČ BYLA I S DEPONAČNÍ ZÁLOHOU ZAPLACENA ALE SPRÁVKYNĚ MNĚ TVRDÍ ŽE JSEM NA 97 PROCENTCH TEPRVE KDYŽ VE 42 TÝDNU JSEM BYL NA 94 PROCENTCH POHLEDÁVKA ZPĚT VZETA BYLA 99000 KČ KDE BYLA NEZAJIŠTENÁ POHLEDÁVKA 1, 71000KČ A 2, 28000KČ A CHCI SE ZEPTAT JESLI TEDY ČÁSTKA 319000KČ PO ODEČTENÍ POHLEDAVKY BYLA CÍLOVÁ NEBO JAK TO TEDY JE?
 
Advokát
Dobrý den,

z Vámi popsaného nelze odvodit, z jakého důvodu byla pohledávka ve výši 99.000,- Kč vzata zpět.

V tomto ohledu doporučuji kontaktovat Vaši insolvenční správkyni s žádostí o zaslání aktuální zprávy o plnění oddlužení. Jedná se o formulářový tabulkový dokument, ze kterého je patrné pro každý jednotlivý měsíc kolik bylo na účet insolvenčního správce připsáno financí a jaké částky použil na úhradu své měsíční odměny a kolik bylo rozvrženo věřitelům. Ve spodní části tabulky je pak celkový součet splátek uhrazených věřitelům a procentní výpočet částky ve vztahu k celku.