Počet stránek ve webu: 37.945

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Dobrý den.

Z důvodu reorganizačních prací a rozsáhlé SEO optimalizace poradny ke dni 13.11.2018 zastavuji chod v těchto oddílech:
- běžné (nepřednostní) dotazování
- online chat
- exekuční a insolvenční poradna.

Chod poradny bude plně obnoven od 7.1.2019.

Za vzniklé potíže se omlouvám a děkuji za pochopení.

Oblast přednostního dotazování (odpovědi do 3 dnů) zůstává funkční.

MUDr. Zbyněk Mlčoch - zakladatel, hlavní správce poradny

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 4.900.387

Dodatečně přijatá pohledávka do již probíhající insolvence - je to správný postup správce?

Odesláno: 03.11.2017 (16:43)
Otevřeno 343 x
 
Host 5370
Dobrý den,
tchánovi byla úspěšně schválena isolvence, kterou řádně platíme 2014-2017.
Nyní se ozval insolvenční správce s tím, že nedopatřením nebyla zapsána mezi ostatní pohledávky v termínu řádně přihlášená pohledávka od O2, která činí 10 tisíc korun a že se k isolvenci přidá teď.
Chyba byla prý na straně soudu, ale my si myslíme že pochybil správce. Je možné takhle dodatečně připočítat "zapomenutou" pohledávku, když chyba nebyla na naší straně?
 
Advokát Mgr. Klára Gaierová (insolv. poradna)
Dobrý den,

v této věci se jedná opravdu o pochybení soudu a nikoliv insolvenčního správce. Insolvenční správce sestavuje seznamy pohledávek na základě přihlášek, které mu předá soud. Pokud by správcem předložený seznam neodpovídal tomu, co mu bylo soudem předáno, soud by toto zjistil již při přezkumném jednání (soud tvoří taktéž seznamy pohledávek).

Bohužel i toto se někdy stává (v praxi jsem se s tím bohužel taktéž několikrát setkala). V tomto případě má věřitel O2 právo na uspokojování své pohledávky, když přihlášku pohledávky podal řádně a včas.

Jelikož však dosud tato přihláška nebyla před soudem přezkoumána, bude soud muset pro její projednání nařídit přezkumné jednání, o kterém bude dlužník (Váš tchán) soudem písemně vyrozuměn.
Následně soud vydá usnesení, kterým změní původní usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, a správce z prvních následných srážek dorovná uspokojení pohledávky věřitele O2 do míry totožné jako u ostatních věřitelů.
Pokud tedy tchán nehradí pouze tak, že stěží dosáhne 30% uspokojení věřitelů, nemusí mít obavy.