Počet stránek ve webu: 37.465

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte. Na dotaz bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídají právničky Mgr. Klára Gaierová (insolvence) a Mgr. Renáta Benetková (exekuce).
Každý den po 16. hod. je možné uložit 4 ks dotazů (kapacita vyprší vždy do 24 hodin a pak se obnovuje další den v 16 hod.).

Chcete-li přispět jakoukoliv částkou na chod poradny, můžete využít číslo účtu 2201139219 / 2010. Děkujeme.
Většina běžných situací již byla v exekuční a insolvenční poradně řešena, proto doporučujeme prohlédnout odpovězená témata. Je velmi pravděpodobné, že Váš problém již byl někým dotazován.
Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 4.373.678

Insolvence u zajištěné pohledávky - průběh splácení dluhu věřiteli

Odesláno: 20.10.2017 (08:10)
Otevřeno 245 x
 
Host 5297
Dobrý den,
přítel je v insolvenci 2015-2017, kdy pravidelně splácí vyměřené měsíční splátky insolvenčnímu správci dle usnesení soudu. Jedná se o tři přihlášené pohledávky, dvě nezajištěné ve výši 9.500 Kč a jedna zajištěná ve výši 3.900.000 Kč.
Soud mu vyměřil měsíční splátky na ty nezajištěné pohledávky, s tím, že ke konci letošního roku, budou tyto nezajištěné pohledávky splacené.
Zajištěná pohledávka byla prodaná za 450.000 Kč a po ponížení poplatku náležícímu insolvenčnímu správci, celková výše pohledávky byla ponížená na 3.500.000 Kč. (částky jsem zaokrouhlila).
Chtěla bych se zeptat, jak postupovat dále, když budou nezajištěné pohledávky uhrazené, ale nikde se neřeší uspokojení té zajištěné pohledávky. Ve sdělení správce o plnění oddlužení se o uhrazení zbývající částky není jediná zmínka. Pouze v usnesení soudu o schválení oddlužení a plnění splátkového kalendáře stojí, že věřitel je oprávněn navrhnout insolvenčnímu správci způsob zpeněžení zástavy za účelem uspokojení zjištěné zajištěné pohledávky. Ale za tu dobu tří let se tak neřešilo.
Znamená to tedy, že po uhrazení těch nezajištěných pohledávek je splněná i ta pohledávka zajištěná? Jak by měl přítel dál postupovat? A jak by měl soud postupovat ohledně té neuzavřené nezajištěné pohledávky?
Může přítel podat žádost na soud o usnesení splnění oddlužení a osvobození od insolvence?
 
Advokát
Dobrý den,

pokud zajištěný věřitel nedal dosud pokyn ke zpeněžení, veškeré soudem a zákonem dané povinnosti přítel řádně plnil a pohledávky nezajištěných věřitelů byly plně uspokojeny, je možné návrh na vydání usnesení o splnění oddlužení podat.

Ohledně pohledávky zajištěné majetkem však platí, že dle ust. § 414 odst. 4 insolvenčního zákona zajištění ani po ukončení insolvenčního řízení nezaniká. Tedy zajištěný věřitel může prodej předmětu zajištění navrhout kdykoliv po ukončení insolvenčního řízení, neboť jeho pohledávka se uspokojuje výlušně z předmětu zajištění.