Počet stránek ve webu: 37.945

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Dobrý den.

Z důvodu reorganizačních prací a rozsáhlé SEO optimalizace poradny ke dni 13.11.2018 zastavuji chod v těchto oddílech:
- běžné (nepřednostní) dotazování
- online chat
- exekuční a insolvenční poradna.

Chod poradny bude plně obnoven od 7.1.2019.

Za vzniklé potíže se omlouvám a děkuji za pochopení.

Oblast přednostního dotazování (odpovědi do 3 dnů) zůstává funkční.

MUDr. Zbyněk Mlčoch - zakladatel, hlavní správce poradny

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 4.900.449

Exekuce pro dluh na zdravotním pojištění ZP z roku 2000

Odesláno: 11.10.2017 (04:16)
Otevřeno 412 x
 
Host 5253
Dobrý den,
pobírám částečný invalidní důchod ČID, při kterém současně pracuji na zkrácený úvazek. Teď mi přišlo k současnému zaměstnavateli nařízení exekuce jako přednostní pohledávka ve prospěch zdravotní pojišťovny VZP.
Byl jsem pojištěncem VZP do roku 2000.
Od roku 2000 jsem pojištěncem ZPMV, 2001 mi VZP oznámila, že mám dluh na zdravotním pojištění ZP.
Kontaktoval jsem VZP s tím že mám zdravotní potíže a jsem nezaměstnaný, tudíž nemám dluh z čeho splácet odpověď zněla že dluh zaplatit musím a od té doby se nic nedělo - to bylo 2001.
Poté jsem byl krátkodobě zaměstnaný ani k mému zaměstnavateli nepřišlo žádné nařízení exekuce.
Od roku 2007 pobírám invalidní důchod ID - ani na Českou správu sociálního zabezpečení ČSSZ nepřišel podnět o možnosti rováděných srážkách z důchodu.
Co jsem pouze zjistil u současného zaměstnavatele je, že tuto pohledávku si předávali různí exekutoři pro nečinnost, ale rozhodnutí pro nařízení exekuce je z roku 2002.
Od roku 2007-2017 jsem pobíral pouze invalidní důchod teď jsem krátkodobě zaměstnám jak jsem uvedl již na začátku.
Prosím tedy o informaci jestli vůbec exekutor, který vymáhá tuto částku ve prospěch VZP má na toto nárok po tolika letech. Proč neposlal rozhodnutí o srážkách mému plátci t. j. ČSSZ, který je mým plátcem i teď. Mám na mysli dříve když dokázal oslovit mého 2 plátce u kterého pracuji od 19.6.2017.
Mohl si přece zjistit mého dřívějšího plátce a oslovit ho o srážkách, aby se vyjádřil jestli jsou srážky proveditelné nebo ne to nikdo neučinil. Mohu se tedy nějak bránit proti tomuto rozhodnutí. Děkuji moc za odpověď.
 
Advokát Mgr. Květoslava Viktorýnová (exekuce)
Zdravím Vás, pokud se jedná o dluh z roku 2001 a exekuce byla nařízena již v roce 2002, tak je nutné pro přesnou odpověď přesně vědět, kdy byla tato exekuce zastavena, a kdy byly nařízeny další exekuce, bez těchto informací Vám totiž nemohu odpovědět, a to i s ohledem na skutečnost, že promlčecí doba pro exekuční vymáhání dlužné pohledávky je 10 let od právní moci exekučního titulu (v tomto případě 10 let od právní moci výkazu nedoplatků). Problém je v tom, že podáním návrhu na nařízení exekuce dochází ke stavení promlčecí doby, která po dobu provedení exekuce neběží, a opět se rozběhne, kdy pokračuje v běhu až po právní moci usnesení o zastavení exekuce a běží vždy až do dalšího nařízení exekuce na Váš majetek a tak to pokračuje až do úplného uplynutí promlčecí doby. Tento okamžik se však nedá určit, pokud není jasné kdy byly jednotlivé exekuce nařizovány a kdy byly zastavovány. Jediné co můžete zkusit udělat je nechat si na poště vyjet výpis z centrální evidence exekucí a zde je možné něco zjistit, s tím, že všechny zde uvedené exekutory obvoláte a zeptáte se jich na to, zda je exekuce stále aktuální a pokud Vám sdělí, že byla zastavena zapíšete si datum zastavení exekuce. Dokud toto nebudete vědět tak Vám bohužel nemohu odpovědět na Váš dotaz.