Počet stránek ve webu: 36.177

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Potřebovala bych poradit ohledně dědictví po svém dědečkovi - otci mé matky. Zemřel v roce 1978, moje matka se narodila v roce1952, krátce nato se její otec s její matkou rozešli. Není zapsán v matčině rodném listě, avšak po jeho smrti bylo mé matce vyplaceno dědictví od jeho sourozenců, za prodej jednoho domu - toto bylo rozhodnutí soudu. Matka si o dědictví tenkrát nežádala, nevěděla, že otec je mrtvý. Jenomže on vlastnil ještě obrovské pozemky, lesy a statky a jiné domy, toto bylo po revoluci navráceno rodině jeho sestřenice, moje matka se o dědictví nikdy nezajímala, neboť o něm neměla tušení. Nedávno se o tomto majetku dozvěděla, tak jsem se chtěla zeptat, zda je ještě možné v tomto směru podniknout nějaké kroky a zda je možnost získání některého z majetků zpět. Podotýkám, že matka nebyla ze stany svého otce vyděděna. Děkuji za radu, Dana


ODPOVĚĎ:
Matka jako oprávněný dědic se měla do 3 let od skončení dědického řízení přihlásit jako soudem opomenutá a vyřešit si svoje majetkové záležitosti. Zákon v tomto případě obsahuje výjimku z absolutní nepromlčitelnosti vlastnického práva – tedy hypotetické vlastnické právo oprávněného dědice se promlčuje. Celá tato konstrukce je nastavena právě pro případy, kdy dědic nemá o dědictví zájem, o zůstavitele se aktivně nezajímá a pozdější vymáhání vlastnických nároků by přineslo nejistotu do právních vztahů. Pokud Vaše matka neměla o svého otce ani jeho majetek zájem, z nějakého důvodu tomu tak bylo a teď už je bohužel pozdě vytvářet konspirační teorie.