Počet stránek ve webu: 36.308

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Dobrý den. Vlastvním polovinu nemovitosti kterou jsme zdědila po mém otci. Dostala jsem se do finančních problémů a nemovitost je postižená exekucí. Druhou polovinu vlastnil můj dědeček který zemřel. Závěť nebyla nalazena, proto notář ustanovil dědice ze zákona. Mám tedy právo na další poměrnou část nemovitosti, tedy další třetinu poloviny, ale vzhledem k mé finanční situaci se chci dědictví vzdát. Je toto možné a případně jakou formou? ZdenkaODPOVĚĎ:

Prohlášení o odmítnutí dědictví může dědic učinit jen do jednoho měsíce ode dne, kdy byl soudem o právu dědictví odmítnout a o následcích odmítnutí vyrozuměn.

Pro Vás tedy od doby, kdy Vám notář, nebo soud sdělí Vaše právo dědictví odmítnout. Musím dodat, že tato lhůta je hmotněprávní. To znamená, že musíte odmítnutí dědictví v dané lhůtě k soudu dodat, nikoliv jen podat na poštu.
 
Co se týče zneplatnění odmítnutí dědictví, vizte obdobný dotaz zde:
Jde o obcházení věřitelů, když dlužník přenechá dědictví dětem?