Počet stránek ve webu: 36.308

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADNY ONLINE

DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat v liché týdny v pondělí po 10. hodině zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte vždy zde

Náklady na provoz chatu jsou poměrně vysoké, pokud chcete pomoci poradně,
pošlete jakýkoliv dar na účet č.
2201139219 / 2010 . Děkujeme.

Vyberte  Přidat dotaz  |  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 1.471.962

Vložit dotaz do online poradny