Počet stránek ve webu: 39.429

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Byli jsme s přáteli v Brně v restauraci, kde po nás požadovali poplatek za použití WC. Připadlo mi to zvláštní, protože jsem se s tím ještě nikdy nikde nesetkala. Není to protiprávní? Anděla.


ODPOVĚĎ:
Právní předpisy tuto záležitost sice jednoznačně neřeší, avšak z jejich kontextu zřejmě lze dovodit, že použití toalet je součástí služeb poskytovaných restaurací, které spotřebitel hradí v rámci ceny za objednané pokrmy a nápoje.
Pokud by totiž provozovatel restaurace za použití záchodů vybíral samostatný poplatek, šlo by o samostatnou podnikatelskou činnost oddělenou od provozování restaurace, k níž je potřebné samostatné živnostenské oprávnění, jinak by se provozovatel dopouštěl neoprávněného podnikání, u něhož je možné dát podnět k prošetření na živonostenský úřad.
Rada tedy zní - požádejte v restauraci o nahlédnutí do živnostenského listu opravňujícího k podnikání v této oblasti.
Navíc vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby uvádí, že  WC má být k dispozici, přičemž tato dispozice zřejmě nemůže být podmíněná zaplacením poplatku. Jednoznačnou odpověď ale žádný právní předpis nedává.