Počet stránek ve webu: 42.116

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

V roce 2019 naše SVJ najalo firmu na funkci Profesionálního předsedy. Ve smlouvě je uvedeno, že funkci předsedy (statutárního orgánu) vykonává firma zastoupená jednateli firmy pány X a Y. Smlouva je těmito dvěma také podepsaná. Na jaře 2021 pan X z firmy odešel. Firma časem oznámila jméno pana X1, který nás “dostal na starost”, který není jednatelem firmy a nefiguruje ve výpisu z rejstříku.

Dodatek ke smlouvě mezi firmou a SVJ nebyl vyhotoven. Po dlouhé nečinnosti firmy svolal pan X1 schůzi SVJ na 23.9.2021. Na schůzi se za firmu dostavil i pan Z a oznámil, že firmu převzal. Ve výpisu z rejstříku firmy skutečně figuruje jako jediný jednatel bez pana Y, a to k 1.9.2021. Ve výpisu z rejstříku našeho SVJ je stále uvedeno, že při výkonu funkce firmu zastupují pánové X a Y. Dodatek ke smlouvě s firmou, který by zaznamenal změnu v zastoupení firmy vyhotoven nebyl. Zápis ze schůze je podepsán panem Z jako “předsedajícím”. Smlouvu s firmou chceme vypovědět. Je výkon funkce předsedy vázán na firmu nebo přímo na konkrétní osoby? Můžeme napadnout svolání schůze a prohlásit celou schůzi za neplatnou? Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Smluvním partnerem je vůči vám právnická osoba, tedy korporace, se kterou byla smlouva uzavřena, a která je také zapsána ve veřejném rejstříku. Smluvním partnerem není jednatel, pouze právnická osoba, výkon funkce předsedy je vázán pouze na právnickou osobu. Svolání schůze a prohlášení ji za neplatnou tedy nemá opodstatnění, změna ve statutárním orgánu předsedy neplatnost schůze nezpůsobuje.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.