Počet stránek ve webu: 40.611

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem vedena jako jednatelka ve firmě a potřebovala bych se z toho vyvázat. Ve firmě jsem jednatelem jen já a moje sestra, od které mám generální plnou moc. Mohu si na základě této plné moci podepsat usnesení z valné hromady, kde bude odsouhlaseno mé zrušení jednatelství a můžu na základě této plné moci jednat s notářem, který mi musí udělat notářský zápis pro obchodní rejstřík?

V plné moci je konkrétně uvedeno, že ji mohu zastupovat ve všech právních věcech a jednat s úřady, orgány státní správy a místní samosprávy, s právnickými i fyzickými osobami. Děkuji za odpověď. Tamara.

 

ODPOVĚĎ:
O odvolání jednatele rozhoduje valná hromada, nikoliv jednatelé. Valnou hromadu tvoří všichni společníci.
Na základě generální plné moci od druhého jednatele nemůžete sama sebe odvolat, to může pouze valná hromada.
Jako jednatelka ovšem můžete odstoupit ze své funkce, k tomu blíže zákon:
Člen orgánu obchodní korporace může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Neurčuje-li společenská smlouva nebo smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen své odstoupení orgánu, který jej zvolil, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán obchodní korporace na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Je-li tímto orgánem jediný společník, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému společníkovi, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce.