Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jakým způsobem postupovat, pokud bych pěstoval a prodával Microgreens (offline mezi kamarády, na trzích a on-line na e-shopu) t. j. minizelenina, ve druhé fázi svého života, po vyklíčení. Je nutné zažádat o živnostenský list v oblasti zemědělství a za každý prodej vystavovat fakturu a veškeré příjmy zahrnout do daňového přiznání (aktuálně jsem zaměstnanec)?

Pokud se nepletu tak zdravotní a sociální mi uhradí zaměstnavatel a já odvedu pouze daň z vedlejší činnosti, je možné procentuálne odhadnout? Z jaké částky se daň vypočítává (je to v rámci zemědělství z 20% prodejů). Děkuji

 

ODPOVĚĎ:  
Tato činnost naplňuje definiční znaky podnikání, budete potřebovat živnostenské oprávnění a budete muset také vést účetnictví (jako OSVČ). Vedle toho pak budete ještě zaměstnancem, kdy zaměstnavatel za Vás bude odvádět zdravotní a sociální. OSVČ a zaměstnanecký poměr budou existovat vedle sebe.  

Daň se vypočítává ze základu daně, kterým je rozdíl mezi příjmy a výdaji. Pokud budete uplatňovat skutečné výdaje, musíte vést daňovou evidenci (tzv. jednoduché účetnictví). V rámci činnosti zemědělského podnikatele můžete využít výdajový paušál ve výši 80 % z příjmů. Potom od celkové sumy vašich příjmů odečtete paušální hodnotu výdajů a ze získaného základu daně (v podstatě z 20 % příjmů) vypočítáte daň z příjmů. Potom Vám stačí vést pouze evidenci příjmů a pohledávek.
Když jste zároveň zaměstnaný a podnikáte, tak stále za Vás zdravotní, sociální a zálohu na daň z příjmů platí zaměstnavatel, rozdíl je v tom, že Vám vznikne povinnost podat daňové přiznání, do kterého zahrnete příjem a odvedené zálohy na daň na základě potvrzení od zaměstnavatele a navíc v další části doplníte údaje týkající se podnikání, případnou daň z příjmů budete doplácet pouze z vedlejší činnosti. Další povinností je podávání přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. U zdravotního a sociálního díky zaměstnání nebudete muset platit minimální výši záloh jako v případě hlavní OSVČ. Zálohy se v tomto případě platí podle skutečných příjmů z podnikání, navíc jako zaměstnanec, který podniká na vedlejší činnost v průběhu roku nemusíte vůbec platit měsíční zálohy na zdravotní pojištění, ale na základě přehledu o příjmech a výdajích OSVČ hradíte jen doplatek na pojistném. Faktury (doklady o prodeji) máte povinnost vydat, pokud si o ně zákazník požádá, po naběhnutí dalších fází EET v případě tržeb v hotovosti budete mít povinnost vydat účtenku zákazníkovi bez vyzvání nejpozději při obdržení tržby v hotovosti.