Počet stránek ve webu: 40.287

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Firma Lime v Praze provozuje pronájem elektrokoloběžek, které je nutno dobíjet. Dobíjení přenechává na dobrovolnících za drobný úplatek. Uvažuji, že s dobíjením koloběžek občas pomůžu, pokud bude nějaká v mém blízkém okolí. Mým záměrem není výdělek, ale spíš pomoc dobré věci. Po prostudování smlouvy od Lime a přečtení pár článků na internetu to vypadá, že si musím zřídit živnostenský list, nahlásit se na zdravotní a sociální pojišťovnu.

https://www.lidovky.cz/byznys/doprava/lov-na-kolobezky-aktivni-sberaci-jich-za-den-nabiji-i-vice-nez-dvacet-nekdy-ale-proti-pravidlum.A181117_185747_ln-doprava_pkk
V dalším článku se zase píše, že živnost, na rozdíl od kolegů z Vídně, mít nemusím:
https://www.svetchytre.cz/a/p7DFS/prijde-po-vzestupu-pad-po-urednicich-si-na-e-kolobezky-vyslapne-i-konkurence
Jsem zaměstnanec na plný uvazek. Řekněme že provedu nabití dvaceti kloběžek ročně, tzn. firma Lime mi bude chtít proplatit 2000 Kč. Můžete mi prosím poradit, jaké povinosti pro mne vyplývají z české legislativy? Jsou nějaké limity pro příjem, do kterých se nemusím nalašovat na výše zmíněné instituce. Změní se situace, kdybych firmě Lime zabránil v proplacení provize za dobíjení, například tak že uvedu neplatný bankovní účet?
Děkuji. Luděk

 

ODPOVĚĎ:
Zde je rozhodná povaha dané činnosti – zda se jedná o živnost či nikoliv.
Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.
Ve Vašem případě se tak bude posuzovat, zda Vaše činnost naplňuje výše uvedené znaky či nikoliv, tzn. zda mj. je tato činnost vykonávána za účelem dosažení zisku (bez ohledu na to, zda zisk skutečně vygenerujete či nikoliv, popř. zda bude zisk malý či nikoliv), zda je vykonávána soustavně apod. Pokud budou tyto podmínky naplněny, pak se jedná o živnost a vztahuje se na Vás živnostenský zákon a povinnosti v něm uvedené. Z Vámi uváděných skutečností vyplývá, že tato činnost bude naplňovat uvedené znaky, tudíž by bylo nezbytné vyřídit si živnostenské oprávnění, s tím souvisí i daňové povinnosti apod.
Uvedení nesprávného čísla bankovního účtu nemusí zajistit, že nebudete naplňovat výše uvedené podmínky. Pokud totiž smlouva s Lime předvídá, že budete dostávat provizi, je Lime povinen Vám tuto provizi zaplatit. Může tak dojít také k tomu, že Vám např. pošlou peníze složenkou apod. Současně pokud smlouva s Lime předvídá, že tuto činnost budete vykonávat na základě živnostenského listu, jejím podpisem se k tomuto zavazujete.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Daně, zdanění příjmu - dobíjení LIME koloběžek Praha