Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S přáteli jsme se chtěli učit bojovým uměním. Pozvali jsme mistra, který byl ochoten kurz vést. Každý platíme kurzovné, ale nyní je nás málo a mistrovi se to nevyplatí. Chceme kurz zachovat. Napadlo nás založit spolek kvůli příspěvkům od obce a sponzorů. Dále chceme vybírat peníze za účast veřejnosti na našich trénincích bez mistra, z čehož chceme doplácet naše kurzovné.

Jak vést finance? Musíme se někde nahlásit a něco dokládat? Musíme při příjmu peněz na trénincích vystavovat účtenky? Majetek nemáme žádný. Spolek – 15 osob, předpokládaný roční příjem – 5.000 až 10.000 Kč. Děkuji, Jeroným.

ODPOVĚĎ:
V prvé řadě bude nutné založit spolek, tzn. nejméně osoby se musí shodnout na znění stanov, které musí obsahovat alespoň název a sídlo spolku, účel spolku, práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat a určení statutárního orgánu.
Pokud jde o vedení financí, pak můžete vést tzv. jednoduché účetnictví za splnění zákonných podmínek, které ve Vašem případě budou splněny. Mezi tyto podmínky patří, že spolek není plátcem daně z přidané hodnoty, jeho celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3.000.000 Kč a hodnota jeho majetku nepřesáhne 3.000.000 Kč.
Pokud jde o přijímání peněz na trénincích, pak byste měli vystavit příjmový doklad.
Pokud jde o účtenky "EET", pak ve Vašem případě nebudete povinni účtenky vystavovat.
Od EET je osvobozena drobná vedlejší podnikatelská činnost, za kterou se u spolku považuje limit tržeb 300.000,- Kč ročně.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jak vést finance sportovního spolku - povinnost vystavit účtenku, zdanit příjem a nahlásit se úřadům