Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám invalidní důchod ID 3. stupně (schizofrenie) a jako terapii k léčbě maluji obrazy pro potěchu a léčím si tím i svoji psychickou schránku. Dotazy:
a) Pokud bych prodal během roku některé své obrazy vystavené např. v kavárně či při společné výstavě atelieru pomáhající lidem s psychickými poruchami, musím z takto získaného příjmu (ať je jakýkoliv) něco danit či ne?

b) Musím se někam přihlásit - živnostenský list, sociální pojištění
c) Bude se jednat o příležitostný prodej?
Děkuji za info. Jaromír.

ODPOVĚĎ:
V daném případě bude zásadní, zda Vaše činnost splňuje podmínky pro podnikání, či nikoliv. Obecně platí, že podnikáním se rozumí soustavná samostatná činnost za účelem zisku, kdy dle Vašeho dotazu by mohla Vaše činnost pod podnikání spadat.
Pokud by se jednalo o podnikání, pak musíte příjmy danit a také se přihlásit na správu sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, kdy by Vaše činnost byla s ohledem na invalidní důchod považována za vedlejší podnikatelskou činnost.
Pokud by se nejednalo o podnikání, pak bych se přiklonil k tomu, že se jedná o příležitostný prodej, resp. činnost, kdy příjmy z takové činnosti není nutné danit, pokud jejich souhrn nepřesáhne 30.000 Kč v kalendářním roce.
Vaší konkrétní situaci doporučuji řešit s účetním, nebo daňovým poradcem, případně je věc možné konzultovat také s příslušným finančním úřadem.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Malování obrazů - jde o podnikání a je potřeba živnostenský list
  • Danění, zdanění prodaného namalovaného obrazu - daní se příjem z prodeje vlastnoručně namalovaného obrazu nebo ne?