Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Četl jsem nedávno tento článek: https://auto.idnes.cz/benzin-natural-e10-0zk-/automoto.aspx?c=A160729_112558_automoto_fdv
Má otázka zní, zda už o tom bylo 100% rozhodnuto, parlamentem atd. , že to tak bude, či nikoliv. Pokud to není pouze nějaký výmysl. Jestli je už 100%, že to v budoucnu tak bude. Předem děkuji a přeji hezký zbytek dne. Děkuji, Emanuel.

ODPOVĚĎ:
Zákon o pohonných hmotách ve svém § 5/7 písm. d) ukládá provozovateli čerpací stanice povinnost zajistit na čerpací stanici, na které je prodáván nebo vydáván motorový benzin s obsahem ethanolu od 5 do 10 procent objemových, označení příslušného výdejního stojanu údajem o obsahu ethanolu v motorovém benzinu.
Zákon o pohonných hmotách byl naposledy novelizován s účinností ke dni 1. 1. 2018 s tím, že jeho další novela nebyla zatím ve Sbírce zákonů publikována. S motorovým benzínem o obsahu 5 objemových procent ethanolu je tak v současné chvíli stále počítáno, přičemž zatím není k dispozici žádná novela zákona o pohonných hmotách, která by měla tento stav k 1. 1. 2019 změnit.
Problematika pohonných hmot je dále podrobněji upravena vyhláškou o jakosti a evidenci pohonných hmot. Tato vyhláška byla naposledy novelizována ke dni 6. 6. 2017, přičemž předmětem této novelizace bylo především zohlednění používání alternativních paliv.
Dle § 3/1 písm. a) vyhlášky o jakosti a evidenci pohonných hmot je požadovaná jakost motorového benzínu splněna, pokud tento benzín odpovídá ČSN EN 228 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce.
Případná změna požadavků na jakost motorových benzínů tak může být provedena změnou ČSN EN 228. Tuto ČSN, ani informaci o její případné plánované změně, však nemám k dispozici (nejedná se o právní předpis v pravém slova smyslu). Podrobnější informace k této ČSN naleznete například zde (kam Vám případně doporučuji rovněž směřovat Váš dotaz) :
http://www.petroleum.cz/vyrobky/benzin-stavajici-pozadavky.aspx
https://www.cappo.cz/info/primichavani-bioslozky-do-automobilovych-benzinu

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 311/2006 Sb. , o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)
vyhláška č. 133/2010 Sb. , o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Bude se v ČR prodávat jen bezin natural E10 nebo i natural 95?
  • Benzin natural E10 od roku 2019