Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Baví mě pečení a ráda bych své výrobky prodávala na menších farmářských trzích konaných 1x týdně. Jsem studentka, 17 let, trhů bych se účastnila 1x za měsíc. Potřebuji k účasti živnostenské oprávnění (i kdybych na trhy šla 2x ročně)? A pokud ano, jaké jsou slevy na soc. + zdrav. pojištění pro studenty?

A pod jakou částku se jedná o nezdanitelný příjem (vedlejší výdělečnou činnost)? Pokud bych chtěla upéct dort na zakázku, musím mít živnost (I kdyby jsem měla výdělek např. 4.000 Kč/měsíc vč. trhů)? Vše bych pekla v prostředí schváleném hygienickou stanicí. Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Za popsané situace se přikláním k tomu, že by se již o živnostenské podnikání jednalo. Dle živnostenského zákona je živností (podnikáním) soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Pokud byste tedy prodávala své výrobky dlouhodobě na trzích a případně i příležitostně na zakázku, pak by již nejspíše byl splněn soustavnosti, . Ostatní znaky živnosti jsou pak splněny jednoznačně také.

Vzhledem k tomu, že se bude jednat o příjem z podnikání, budou předmětem daně z příjmu veškeré Vaše příjmy. Při očekávaném příjmu 4000, - Kč měsíčně byste však nedosáhla na minimální hranici příjmu, ze kterého by bylo nutné odvádět daň, neboť uplatníte slevu na poplatník a slevu na studenta.
Daň by nebylo nutné hradit při příjmech do cca 190.000,- Kč ročně.

Pokud jde o sociální pojištění, pak toto v prvním roce nebudete hradit. Po prvním roce pak podáte přehled o příjmech, kdy pokud překročíte rozhodnout částku, aktuálně cca 70.000,- Kč, pak bude nutné sociální pojištění za uplynulý rok uhradit, Pokud tuto částku nepřekročíte, sociální pojištění za uplynulý rok hradit nebudete a nebude nutné hradit zálohy na sociální pojištění ani v dalším roce.

Pokud jde o zdravotní pojištění, pak v prvním roce nebude hradit žádné zálohy a zdravotní pojištění se určí dle dosaženého zisku a doplatí se najednou. V dalších letech pak již budete hradit zálohy dle dosaženého zisku.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Pečení dortů na svatby a vánočního cukroví - daně, je potřeba živnostenský list, živnostenské oprávnění?