Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jednatel a zároveň společník - předmětem podnikání dle společenské smlouvy je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, konkrétně doložka:
"Bez výslovného písemného souhlasu všech společníků jednatel ani společník společnosti nesmí:

a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;
c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.
Mohu v případě vystoupení z firmy podnikat v téže oboru na Slovensku, když tam aktuálně tato firma působí? Mohu se stát řadovým zaměstnancem firmy se stejným předmětem podnikání? Jaká mi hrozí sankce za nedodržení konkurenční doložky? Jde reálně vyčíslit případný ušlý zisk? Jak dlouho doložka po vystoupení platí? Děkuji, Brigita.

ODPOVĚĎ:
Pokud přestanete být jednatelem a společníkem společnosti s ručením omezeným, pak se na Vás již konkurenční doložka vztahovat nebude, neboť žádné podrobnější podmínky samotná doložka nestanoví.
Jiná situace by však mohla nastat, pokud konkurenční doložku máte obsaženou ve smlouvě o výkonu funkce jednatele, která by mohla stanovit také zákaz konkurence po ukončení funkce.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vystoupení jednatele a společníka ze s. r. o. a