Počet stránek ve webu: 39.917

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním 2 firmy s. r. o, jsem jediným jednatelem. Jedna firma je zatížena exekucemi, druhá má dluhy u dodavatelů, které se splácí. Ráda bych podnikání ukončila, jde opravdu prodat i firmu v exekuci? Jsou tyto firmy, které tyto činnosti nabízí solidní? Nebo jak podnikání ukončit?

Bohužel jsem se ještě upsala k jedné dlužné smlouvě, pokud by s. r. o nesplácelo dluh (1.500.000 Kč), přechází na mne dluh jako na fyzickou osobu. Máme SJM, na mne je napsán byt, v případě exekuce můžeme o byt přijít? Nebo mám přepsat byt na manžela, děti, či se rozvézt? Moc děkuji za pomoc. Hana.

ODPOVĚĎ:
Pokud jsou Vaše společnosti zatíženy exekucemi, měla byste především podat návrh na insolvenci. Společnost můžete převést i na jiného společníka, nicméně je otázkou, zda se Vám podaří nějakou takovou osobu nalézt. Na takového společníka pak přechází všechna práva a povinnosti, včetně exekucí. V případě, že existuje listina, na jejímž základě přechází dluh z podnikání na Vás jako soukromou osobu, v případě exekuce o byt přijdete. V případě, že by již exekuce byla nařízena, byt převést na třetí osobu nemůžete, pokud ještě exekuce nařízena není, sice jej v katastru nemovitostí přepsat můžete, ovšem věřitelé se budou domáhat neplatnosti takového převodu, neboť jim to zákon umožňuje. Pokud by věřitelé takovou žalobu o určení relativní neplatnosti podali, budou úspěšní a celý převod je tak zbytečný. Rozvádět se nemusíte, ale měla byste aspoň do budoucna uzavřít s manželem u notáře smlouvu o zúžení SJM, na základě které budou dluhy vzniklé v budoucnu jen toho z manželů, který je uzavřel. Dluhy z minulosti ovšem takto řešit nelze a u nich nezbude, než se na jejich úhradě podílet s manželem napůl.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Prodej firmy s exekucí, exekucemi - lze to?